นายนพรัฐ พานิชผล คว้านักกีฬาดีเด่นยอดเยี่ยม กอล์ฟ ชาย ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”


วันที่ 17 มกราคม 2652
UploadImage
>>> คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ประจำปี 2562 พิจารณาคัดเลือกให้ นายนพรัฐ พานิชผล นักกีฬากอล์ฟ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นนักกีฬาดีเด่น ยอดเยี่ยม ประจำการแข่งขัน
>>> ด้วยงานอันยอดเยี่ยม คว้ามาได้ 2 เหรียญทอง จาก ประเภททีมชาย และ ประเภทบุคคลชาย
UploadImage