กอล์ฟ ชาย SPU กวาดเหรียญทองเรียบ รวม 6 เหรียญ ใน"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"


วันที่ 17 มกราคม 2562 :
UploadImage
>>> ทัพนักกีฬากอล์ฟ ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เรียกได้ว่า คว้าเหรียญรางวัลได้ทุกเหรียญของการแข่งขันโดยมิได้ให้สถาบันใดได้ครอบครองเลย
UploadImage
>>> เหรียญทอง จาก ประเภททีมชาย 4 คน ได้แก่
นายธนกร ตอสี, นายนพรัฐ พานิชผล,นายกฤตติน ทรงเจริญ และนายเอกปริษฐ์ หวู่
UploadImage
>>> เหรียญทอง จากบุคคลชาย ได้แก่ นายนพรัฐ พานิชผล
UploadImage
>>> เหรียญเงิน จากบุคคลชาย ได้แก่ นายเอกปริษฐ์ หวู่
UploadImage
>>> เหรียญทองแดง จากบุคคลชาย ได้แก่ นายกฤตติน ทรงเจริญ
UploadImage
>>> ส่วนผลงานของ นักกอล์ฟ หญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไร กวาดเหรียญรางวัล
>>> เหรียญทองแดง จากประเภททีมหญิง 3 คน ได้แก่
น.ส.ภัทรา บุศย์น้ำเพชร, น.ส.ชนิดา เทพสาร และ น.ส.ปุณยนุช ศรีสมวงษ์
UploadImage
>>> เหรียญทองแดง จาก บุคคลหญิง ได้แก่ น.ส.ภัทรา บุศย์น้ำเพชร