วันสุดท้าย ดาบฟอยล์ ทีมชาย SPU คว้าทองแดง ใน "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"


วันที่ 15 มกราคม 2562 : SPU  
UploadImage
         >>> ดาบสากล SPU ประเภทฟอยล์ ทีมชาย ลงเล่นเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ซึ่งไม่ทำให้ชาว SPU ผิดหวัง สามารถคว้าเหรียญทองแดง ได้สวยงามจาก นายมนัสวี ดีจริง, นายพธนัตย์ ศรีสงคราม และนายธนกร งอกคำ
UploadImage
         >>> รวม 5 วัน ผลงานจากความสำเร็จของชนิดกีฬาดาบสากล ทำผลงานให้กับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 4 เหรียญ
UploadImage
         >>> โดยการมอบเหรียญรางวัลในครั้งนี้ ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ให้เกียรติ อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาดาบสากล ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ สนามแข่งขันกีฬาดาบสากล โรงแรมสุนีย์ จังหวัดอุบลราชธานี