วันสุดท้าย ยูยิตสู SPU คว้าเพิ่ม 1 ทอง เหรีญรวม 9 เหรียญ ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”


วันที่ 14 มกราคม 2562 : SPU  
UploadImageUploadImage
>>> ทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จาก กีฬายูยิตสู ได้อีก 1 เหรียญทอง จาก ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม หญิง จาก…
น.ส.ณิชนันทน์ ทับไทร
UploadImage
>>> รวม 4 วัน ผลงานจากความสำเร็จของชนิดกีฬายูยิตสู ทำผลงานให้กับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 9 เหรียญ