วันที่ 3 ยูยิตสู SPU ยังสุดยอด คว้า 2 ทอง 2 ทองแดง


วันที่ 13 มกราคม 2562 : SPU  
UploadImage
วันที่ 3 ทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จาก กีฬายูยิตสู ยังคงเก็บเหรียญเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเก็บเพิ่มจาก 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง จาก…
UploadImage
2 เหรียญทอง จาก ประเภทเนวาซ่า
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม ชาย จาก นายคมกริช เขียดนิน
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม ชาย จาก นายรัชราช ยิ้มพราย
2 เหรียญทองแดง จากประเภทเนวาซ่า
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัม ชาย จาก นายอะตอมมะสะ ฮิโรยาม่า
- ประเภท DUO SHOW WOMEN ได้แก่ น.ส.ภูริชญา พวงมะลิ กับ น.ส.ณิชนันทน์ ทับไทร
UploadImage
>>> รวม 3 วัน ผลงานจากความสำเร็จของชนิดกีฬายูยิตสู ทำผลงานให้กับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 8 เหรียญ