ดาวเด่น SPU ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”


ดาวเด่น SPU ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (เจ้าภาพ)
“---------------------------------------------------------”
อัพเดตประจำวันที่ 20 มกราคม 2562 ***จบการรายงาน
ที่ เหรียญ ชนิดกีฬา ชื่อ / สกุล คณะ หมายเหตุ
1  ทอง ยูยิตสู   นายรัชราช ยิ้มพราย นิเทศฯ  11 ม.ค.62
2  ทอง ยูยิตสู   นายคมกริช เขียดนิน บริหารฯ  11 ม.ค.62
3  ทองแดง  ดาบสากล  นายมนัสวี ดีจริง บริหารฯ   11 ม.ค.62
4  เงิน  ยูยิตสู  น.ส.ณิชนันทน์ ทับไทร    12 ม.ค.62
5  ทองแดง  ยูยิตสู  นายรัชราช ยิ้มพราย   DUO SHOW MAN  12 ม.ค.62
6  ทองแดง  ยูยิตสู  นายมณเทียน ศุภพร  DUO SHOW MAN  12 ม.ค.62
7  ทองแดง  เปตอง  น.ส.กุลธิดา อินทร์คง  หญิงคู่  12 ม.ค.62
8  ทองแดง   เปตอง  น.ส.ณัฐณิชา นามพรม  หญิงคู่  12 ม.ค.62
9  ทองแดง  ดาบสากล  น.ส.สุภาพร ภูมา  เอเป้บุคคล ญ.  13 ม.ค.62
10  ทองแดง  ยูยิตสู  นายอะตอมมะสะ ฮิโรยาม่า  62 กก.  13 ม.ค.62
11 ทองแดง  ยูยิตสู  น.ส.ภูริชญา พวงมะลิ  DUO SHOW WOMEN  13 ม.ค.62
12  ทองแดง  ยูยิตสู  น.ส.ณิชนันท์ ทับไทร  DUO SHOW WOMEN  13 ม.ค.62
13  ทอง  ยูยิตสู  นายคมกริช เขียดนิน  56 กก.  13 ม.ค.62
14  ทอง  ยูยิตสู  นายรัชราช ยิ้มพราย  69 กก.  13 ม.ค.62
15  เงิน  ดาบสากล  นายมนัสวี ดีจริง  เอเป้ทีมชาย  14 ม.ค.62
16  เงิน   ดาบสากล  นายพธนัตย์ ศรีสงคราม  เอเป้ทีมชาย  14 ม.ค.62
17  เงิน   ดาบสากล  นายธนกร งอกคำ  เอเป้ทีมชาย  14 ม.ค.62
18  ทอง  ยูยิตสู  น.ส.ณิชนันทน์ ทับไทร  ต่อสู้ 70 กก.  14 ม.ค.62
19  ทองแดง  ดาบสากล  นายมนัสวี ดีจริง  ฟอยล์ทีมชาย  15 ม.ค.62
20  ทองแดง  ดาบสากล  นายพธนัตย์ ศรีสงคราม  ฟอยล์ทีมชาย  15 ม.ค.62
21  ทองแดง  ดาบสากล  นายธนกร งอกคำ  ฟอยล์ทีมชาย  15 ม.ค.62
22  ทองแดง  เรือพาย  นายศิริพงศ์ เจียมสกุล  แคนู 200 ม.  16 ม.ค.62
23  ทอง  เปตอง  นายณัฐนนท์ รุ่งเจริญ  ชู๊ตติ้งชาย  17 ม.ค.62
24  ทองแดง  กอล์ฟ  น.ส.ภัทรา บุศย์น้ำเพชร  บุคคลหญิง  17 ม.ค.62
25  ทองแดง  กอล์ฟ  น.ส.ภัทรา บุศย์น้ำเพชร  ทีมหญิง  17 ม.ค.62
26  ทองแดง  กอล์ฟ  น.ส.ชนิดา เทพสาร  ทีมหญิง  17 ม.ค.62
27  ทองแดง  กอล์ฟ  น.ส.ปุณยนุช ศรีสมวงษ์  ทีมหญิง  17 ม.ค.62
28  ทองแดง  กอล์ฟ  นายกฤตติน ทรงเจริญ  บุคคลชาย  17 ม.ค.62
29  เงิน  กอล์ฟ  นายเอกปริษฐ์ หวู่  บุคคลชาย  17 ม.ค.62
30  ทอง  กอล์ฟ  นายนพรัฐ พานิชผล  บุคคลชาย  17 ม.ค.62
31  ทอง  กอล์ฟ  นายนพรัฐ พานิชผล  ทีมชาย  17 ม.ค.62
32  ทอง  กอล์ฟ  นายเอกปริษฐ์ หวู่  ทีมชาย  17 ม.ค.62
33  ทอง  กอล์ฟ  นายกฤตติน ทรงเจริญ  ทีมชาย  17 ม.ค.62
34  ทอง  กอล์ฟ  นายธนกร ตอสี  ทีมชาย  17 ม.ค.62
35  ทองแดง  เปตอง  นายจักรกฤษณ์ ทองกัลป์  ทีมชาย  19 ม.ค.62
36  ทองแดง   เปตอง  นายณัฐนนท์ รุ่งเจริญ  ทีมชาย  19 ม.ค.62
37  ทองแดง   เปตอง  นายกิตติวุธ ตองอ่อน  ทีมชาย  19 ม.ค.62
38  ทองแดง   เปตอง  นายอมรเทพ สุขเสนี  ทีมชาย  19 ม.ค.62
39  ทองแดง  วอลเลย์บอล ทีมชาย  ทีมชาย  20 ม.ค.62
40  เงิน  วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ทีมหญิง  20 ม.ค.62
41  เงิน  วอลเลย์บอล  ชายหาด  ทีมหญิง  20 ม.ค.62
42  ทอง  วอลเลย์บอล  ชายหาด  ทีมชาย  20 ม.ค.62
43  ทอง  บาสเกตบอล  ทีมหญิง  ทีมหญิง  20 ม.ค.62
44  ทอง ฟุตซอล   ทีมชาย  ทีมชาย  20 ม.ค.62
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99