ชมภาพการแข่งขัน SPU รายวัน


ชมภาพการแข่งขัน SPU รายวัน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (เจ้าภาพ)
“---------------------------------------------------------------”

**คลิก...!!! (ชมภาพ) การแข่งขัน SPU รายวัน
วันที่        8 มกราคม 62         SPU แถลงข่าวเตรียมความพร้อม
วันที่        11 มกราคม 62       -ภาพการแข่งขัน    -ภาพพิธีเปิดการแข่งขัน
วันที่        12 มกราคม 62       -ภาพการแข่งขัน    -งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา
วันที่        13 มกราคม 62
วันที่        14 มกราคม 62
วันที่        15 มกราคม 62
วันที่        16 มกราคม 62
วันที่        17 มกราคม 62
วันที่        18 มกราคม 62
วันที่        19 มกราคม 62
วันที่        20 มกราคม 62       -ภาพการแข่งขัน    -ภาพพิธีปิดการแข่งขัน