สรุปเหรียญรางวัล SPU รายวัน


สรุปเหรียญรางวัล SPU รายวัน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (เจ้าภาพ)
“--------------------------------------------------”
อัพเดตประจำวันที่ 20 มกราคม 2562 ***จบการรายงาน
ที่ ชนิดกีฬา ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กอล์ฟ  2  1  3  6
2 ยูยิตสู  5  1  3  9
3 เปตอง  1  -  2  3
4 เรือพาย  -  -  1  1
5 เพาะกาย  -  -  -  -
6 ฟุตซอล  1  -  -  1
7 ดาบสากล  -  1  3  4
8 บาสเกตบอล (หญิง)  1  -  -  1
9 บาสเกตบอล (ชาย)  -  -  -  -
10 วอลเลย์บอล (หญิง)  -  1  -  1
11 วอลเลย์บอล (ชาย)  -  -  1  1
12 วอลเลย์บอลชายหาด (หญิง)  -  1  -  1
13 วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย)  1  -  -  1
  รวม  11  5 13 29
***หมายเหตุ มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 112 สถาบัน