ปฏิทินและแผนการดำเนินงานสหกิจศึกษา


ปฏิทินสหกิจศึกษา
 
ปฏิทินสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 (1/2565) ไฟล์แนบ
ปฏิทินสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 (2/2565) ไฟล์แนบ


แผนดำเนินงานสหกิจศึกษาสำหรับคณะ
 
แผนดำเนินงานสหกิจศึกษาสำหรับคณะ รุ่น 38 ไฟล์แนบ
แผนดำเนินงานสหกิจศึกษาสำหรับคณะ รุ่น 39 ไฟล์แนบ