แนะนำหน่วยงาน


 

UploadImage

ดร.เรืองอุไร เศษสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ


โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1128
อีเมล์: ruangurai.se@spu.ac.th

 


..............................................................................................................................................................................
งานมาตรฐานหลักสูตร
..............................................................................................................................................................................
 
        UploadImage

ทิฆัมพร มะสัน

โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1503
อีเมล์: tikumporn.ma@spu.ac.th
       
         

ชณิตา โภคยะสุพัตร์

โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1503
อีเมล์: chanita.ph@spu.ac.th 
       
 


..............................................................................................................................................................................
ส่วนงานมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
...............................................................................................................................................................................


UploadImage


สมพร บางเกษม
หัวหน้าส่วนงานมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1146
อีเมล์: somporn.ba@spu.ac.th


UploadImage


แคทรียา รอดคำ

โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1127
อีเมล์: kattareeya.ro@spu.ac.th

UploadImageศิวพร โพธิ์ศรีทอง

โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1179
อีเมล์: sivaporn.ph@spu.ac.th
         

กลวัชร มินทร

โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1127
อีเมล์: kolawat.mi@spu.ac.th
 
          กูอิสกานดา กูตือริ

โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1127
อีเมล์: kuiskanda.ku@spu.ac.th
 
          เกตุแก้ว กันติศาอิทธิ

โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1179
อีเมล์: ketkaew.ka@spu.ac.th