ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

สำนักงานวิชาการ
ชั้น 1 อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
โทร : 0 2558 6888 ต่อ 1503
Fax :
Email : academic@spu.ac.th