ถามตอบ

ถาม : ถ้าไม่มีผลสอบประจำภาค จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ  :  นักศึกษาต้องนำใบเสร็จการลงทะเบียนมาติดสำนักงานวิชาการ  >>อ่านต่อ<<

ถาม : ถ้าไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ  :  ให้นักศึกษานำใบเสร็จการชำระเงินการลงทะเบียนมาติดต่อสำนักงานวิชาการ  >>อ่านต่อ<<

ถาม : ทำไมจึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

ตอบ  :   ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลรายวิชากลุ่มเรียน/สาขา ก่อนลงทะเบียน  >>อ่านต่อ<<

ถาม : ทำไมไม่ได้เรียนกลุ่มเดียวกับเพื่อน

ตอบ : เนื่องจากในแต่ละรายวิชาต้องกำหนดจำนวนที่นั่งเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  >>อ่านต่อ<<

ถาม : จะลงทะเบียนแล้วกลุ่มเรียนเต็ม จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ : กรณีกลุ่มเต็มขอให้นักศึกษาแจ้งความจำนงผ่านระบบ Internet  >>อ่านต่อ<<