ปฎิทินการศึกษา/Academic Calendar


UploadImage


UploadImageปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุงฉบับที่2)

UploadImageปฏิทินการศึกษาประจำ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)

UploadImageประกาศ มศป. เรื่องปรับปฏิทินการศึกษา 2/2562 ระดับป.ตรี บางเขน (ฉบับที่ 2)

UploadImage ปฎิทินการศึกษา/Academic Calendar
ระดับปริญญาตรี ไทย/Inter
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | Academic Calendar 2020
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 | Academic Calendar 2019
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | Academic Calendar 2018
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 | Academic Calendar 2017

ระดับบัณฑิต
- ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | Academic Calendar 2020
- ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
- ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
- ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560