ปฎิทินการศึกษา/Academic Calendar


UploadImage

ปฎิทินการศึกษา/Academic Calendar
 

UploadImageประกาศ มศป. เรื่องปรับปฏิทินการศึกษา 2/2562 ระดับป.ตรี บางเขน (ฉบับที่ 2) 

ระดับปริญญาตรี ไทย/Inter
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 | Academic Calendar 2019
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | Academic Calendar 2018
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 | Academic Calendar 2017

ระดับบัณฑิต
- ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

- ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

- ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560