mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีพที่ใช่! ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร SPU

Information and Communication Technology

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริหารจัดการฐานข้อมูล รวมไปถึง  Big Data และ Cloud Computing โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  แล้วสาขานี้จบไปเขาทำงานอะไร? ไปดูกัน!

 

 

ผูัดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ตั้งแต่การติดตั้งระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การป้องกันการบุกรุกเครือข่าย และตรวจสอบดูแลระบบเครือข่าย โดยงานผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถแบ่งได่ 3 สายย่อ คือผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามชนิดระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

 

 

นักวิเคราะห์ระบบ คือผู้ที่ศึกษาปัญหา และรวบรวมความต้องการของระบบ เพื่อวิเคราะห์ระบบงานในการกำหนดบุคคล ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าจะจัดการหรือปรับปรุงอย่างไร เพื่อสามารถพัฒนาระบบธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

 

 

นักพัฒนาเว็บไซต์ จะต้องกำหนดประเภทและแบบของการเขียนโปรแกรมในการนำเสนอในเว็บไซต์ การออกแบบ การจัดวางเนื้อหาและการเชื่อมสู่รายละเอียดในแต่ละรายการที่ต้องการนำเสนอ (Sitemap) และโครงร่าง (Outline) ของเว็บไซต์ การแก้ไขปัญหาที่สำคัญในการนำเสนอ การนำข้อมูลเข้าระบบ กำหนดขอบเขตของการแสดงข้อมูล ออกแบบ การจัดวางภาพและข้อความ (layout)

 

 

เจ้าของเพจด้าน IT หรือที่เรารู้จักว่า Admin จะเป็นผู้ดูแลเพจต่างๆ เกี่ยวกับด้าน IT ทั้งที่เป็นของบริษัทและฟรีแลนซ์ที่แยกออกมาทำเพจเป็นของตัวเองก็ได้ โดยพวกเขามีหน้าที่ประสานงาน ตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของเพจ ดูแลภาพรวมของเพจ สร้าง Content ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ IT ให้เกิดการแชร์ออกไปในวงกว้าง หรือสร้างกิจกรรมเพื่อให้คนในเพจได้ร่วมสนุก

 

 

เพราะจริงๆ แล้วอาชีพของคนเรียนไอทีมีเยอะมากๆ ให้เล่าทั้งวันคงไม่หมด เอาเป็นว่าแอดมินจะเอามาให้ฝากกันเรื่อยๆ แน่นอน!
อ่านเรื่องน่าสนใจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : www.spu.ac.th/fac/informatics

 

 

Facebook Comments
(Visited 207 times, 3 visits today)

Related posts

เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Dek สถาปัตย์ ที่ทุกคนต้องรู้!

Visakha Ratanond

เส้นทางอาชีพสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ดิจิทัลมีเดีย SPU

Visakha Ratanond

NFT คืออะไร?? เรื่องเด็ดที่ DEK สายอาร์ตต้องรู้

Visakha Ratanond

เส้นทางการเป็นผู้พิพากษา ที่ Dek นิติศาสตร์ต้องรู้!

Visakha Ratanond

3 รายวิชา ว.การบิน ที่ SPU อัดแน่น! รอบด้านทั้งงานภาคพื้นและบนฟ้า

Nualsiri kotchapan

พาไปดู! Graphic Design SDM เรียนอะไร?

Visakha Ratanond

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล