mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty คณะนิเทศศาสตร์

เปิดคำศัพท์ ในสายงานนิเทศ ทั้งเริ่ด ทั้งปัง สไตล์ Dek นิเทศ SPU

 

“นิเทศ” ที่น้องๆ หลายคนเคยได้ยิน รู้ไหมว่าความจริงแล้วเป็นศาสตร์แห่งการสื่อสาร ไม่ว่าจะสื่อสารด้วยภาพ เสียง ตัวหนังสือ ในช่องทางต่างๆ

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับนิเทศก็มีเยอะ เพราะมีสาขาแยกย่อยหลายสาขา และแต่ละที่ก็สาขาแตกต่างกันออกไป แต่วันนี้พี่จะมากระซิบบอกคำศัพท์นิดๆ หน่อยๆ ให้น้องๆ ได้รู้ พูดได้ว่ารวมศัพท์ทุกศาสตร์ของนิเทศเลยละ Action!

 

Mass Communication = การสื่อสารมวลชน

Communication Arts = นิเทศศาสตร์ (ศาสตร์แห่งการสื่อสาร)

Communication = การสื่อสาร

Mass Media = สื่อมวลชน (พวก หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์, วิทยุ)

Broadcasting = การกระจายเสียง, การออกอากาศ

Journalism = วารสารศาสตร์

Public Relations = การประชาสัมพันธ์

Advertising = การโฆษณา

Integrated Marketing Communications (IMC) = แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

News Reporting = การรายงานข่าว

Sender = ผู้ส่งสาร

Massage = สาร

Receiver = ผู้รับสาร

Channel = ช่องทางการสื่อสาร

Corporate Social Responsibility (CSR) = ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (เกี่ยวข้องกับการ Public Relations)

New Media = สื่อใหม่

Vox pop = การสัมภาษณ์ถามความเห็น

Press kit = ข่าวแจกเพื่อการประชาสัมพันธ์

Editor = บรรณาธิการ

Magazine = นิตยสาร

 

 

Behind the scenes of filming films or video products and the film crew of the film crew on the set in the pavilion of the film studio. Premium Photo Man editing photos on a computer Free Photo Table reading idea university space girl Free Photo

 

 

Action – คำสั่งของผู้กำกับการแสดง ให้นักแสดงเริ่มแสดงตามคิว  หลังจากที่สั่งใกล้ช่างภาพเดินกล้องแล้ว*

 

Angle – มุมกล้อง  หมายถึงทิศทางหรือมุมกล้องที่กล้องทำมุมสัมพันธ์กับวัตถุที่ถ่าย

 

Dutch Angle – มุมเอียง  การตั้งกล้องมุมนี้เป็นการแสดงภาพแทนความรู้สึกของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง  หรือการสร้างบรรยากาศให้มีความรู้สึก  เวิ้งว้าง  วังเวง  พิกล ผิดอาเพศ

 

Eye level Angle – มุมระดับสายตา  กล้องจะตั้งอยู่ในระดับสายตาของมนุษย์  ภาพที่ถูกบันทึกจะให้ความรู้สึกเป็นกันเอง เรียบง่าย  กับคนดู  และเหมือนกับการดึงคนดูเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์  มุมภาพในระดับนี้จะทำให้เราได้เห็นรายละเอียดเพียงด้านเดียวเนื่องจากล้องจะตั้งในระดับเดียวกันกับวัตถุที่ถ่าย

 

High Angle – มุมสูง หรือ มุมก้ม  กล้งจะตั้งอยู่สูงกว่าวัตถุ  เวลาถ่ายต้องกดหน้ากล้องลงมาเล็กน้อยเพื่อที่จะถ่ายวัตถุที่อยู่ต่ำกว่า  ภาพในมุมนี้จะทำให้คนดูเห็นว่าวัตถุที่ถ่ายนั้นต่ำต้อย ด้อยค่า  ไร้ความหมาย  ตกต่ำ  สิ้นหวัง  แพ้พ่าย

และถ้าหากเป็นภาพยนตร์ที่ใช้มุมล้องเล่นกับคนดูด้วยแล้ว  จะทำให้คนดูรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจ  สูงส่ง   เป็นผู้ควบคุมสิ่งที่ปรากฎอยู่ในภาพ  ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะตรงกันข้ามกับ Low Angle

 

Low Angle – มุมต่ำ หรือ มุมเงย  กล้องจะตั้งอยู่ต่ำกว่าวัตถุแล้วเงยหน้ากล้องขึ้นมาเพื่อถ่ายวัตถุที่อยู่สูงกว่า  ทั้งนี้บางครั้งนิยมถ่ายภาพเพื่อเน้นส่วนสำคัญหรือสร้างจุดสนใจให้กับวัตถุที่ถ่าย  เมื่อคนดูเห็นภาพในมุมนี้จะทำให้รู้สึกว่าวัตถุที่ถ่ายนั้นสูงส่ง  มีค่า  ยิ่งใหญ่ อลังการ โอ่อ่า  น่าเกรงขาม  ในขนะเดียวกันก็จะทำให้คนดูรูสึกว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยกว่าวัตถุนั้นๆ  นิยมถ่ายโบราณสถาน  สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่  เพื่อทำให้รู้สึกว่าสถานที่แห่งนั้นยิ่งใหญ่สูงค่า น่าเกรงขาม

 

Subjective – มุมแทนสายตาตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง  ซึ่งมุมจะเปลี่ยนไปตามอิริยาบทของตัวละครที่กล้องแทนสายตาอยู่  ไม่ว่าจะเดิน นั่งนอน

 

Boom – อุปกรณ์ที่ไว้สำหรับแขวนไมค์โครโฟน  มีลักษณะเป็นแท่งยาวๆสามารถเคลื่อนย้ายได้  ที่ด้านปลายจะมีไมค์โครโฟนติดอยู่ไว้สำหรับบันทึกเสียงระหว่างการถ่ายทำ

 

Crane – ปั้นจั่นขนาดใหญ่ที่มีได้สำหรับติดตั้งกล้องภาพยนตร์  เพื่อนไว้ถ่ายภาพมุมสูง

 

Dolly – พาหนะที่มีล้อเลื่อนได้  สำหรับตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพในช็อตประเภท dolly shot, track หรือ truck

 

Slate – บอร์ดแสดงข้อมูลการถ่ายทำในแต่ละช็อต  ซึ่งจะมีข้อมูลของช็อตนั้นที่กำลังจะถ่ายเช่น  ชื่อภาพยนตร์  ฉาก  ช็อต  เทคที่เท่าไรชื่อผู้กำกับ  ช่างภาพ  ถ่ายกลางวันหรือกลางคืน  ภายนอกหรือภายใน  ฟิล์มม้วนที่เท่าไร  วันที่ถ่าย  เป็นต้น  ซึ่งก่อนการถ่ายผู้กำกับต้องสั่งให้ทีมงานนำ Slate เข้ามาโชว์ที่หน้ากล้องเพื่อบันทึกว่าสิ่งที่กำลังจะถ่ายต่อไปนี้คืออะไร  เพื่อเป็นประโยชน์ตอนตัดต่อ

 

Pan – คือการหันกล้องระหว่างที่มีการถ่ายทำจากซ้ายไปขวา  หรือจากขวาไปซ้าย  หากเราต้องการเน้นสิ่งใดให้แพนมาหยุดที่สิ่งนั้นเป็นส่งสุดท้าย

เช่น  “แพนจากภาพเด็กที่กำลังยืนมองตั้งหนังสือการตูนเรื่องโปรดที่สะสมมาตั้งแต่เด็ก  ที่มีมากมายมหาศาล  แพนไปหาชั้นวางหนังสือที่มีที่ว่างพอสำหรับหนังสือไม่กี่สิบเล่ม”  เป็นต้น  เท่านี้คนดูก็อาจเข้าใจได้ว่าเด็กคนนี้กำลังประสบปัญหาไม่มีที่เก็บหนังสือการ์ตูนของตัวเองแม้จะไม่มีบทพูดใดๆให้คนดูได้ทราบาก่อนเลยก็ตาม  ในช็อตนี้ภาพยนตร์กำลังสื่อว่าต้องการเน้นที่ชั้นวางหนังสือ  เพราะแพนมาสิ้นสุดที่ชั้นว่าง

 

Tilt – คือการกดกล้องลงหรือเงยขึ้นระหว่างที่ถ่ายทำ (ลักษณะจะคล้าย pan แต่เปลี่ยนจาก ซ้าย-ขวา เป็น บน-ล่าง) การสื่อความหมายจะคล้ายกับ pan

คือต้องการเน้นสิ่งใดก็ให้ Tilt ไปหยุดที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งสุดท้าย เช่น “กล้องแทนสายตาของฝ่ายชายที่กำลังตะลึงกับครั้งแรกที่เจอสาวสวย จนถึงขนาดต้องกวาดสายตาตั้งแต่ปลายเท้าของฝ่ายหญิง  เรื่อยขึ้นมาจนถึงใบหน้า (กล้องจะ tilt up) จนลืมไปว่าเป็นการเสียมารยาท” เป็นต้น ในลักษณะนี้จะเป็นการเน้นที่หน้าของฝ่ายหญิงมากกว่าเรือนร่าง

 

Cue – (อ่านว่า “คิว”) เป็นสัญญาณบอกนักแสดงให้เริ่มแสดง ส่วนใหญ่จะเป็น cue ที่ 2 เป็นต้นไป เพราะcue แรกเป็นการสั่ง action ของผู้กำกับอยู่แล้ว

เช่น “เมื่อผู้กำกับสั่ง action นักศึกษาในห้องก็เริ่มเล่นกันคุยกันระหว่างรออาจารย์มาสอน จากนั้นผู้กำกับก็จะให้ cue กับนักแสดงที่รับบทเป็นอาจารย์เดินเข้ามา” เป็นต้น ซึ่งสัญญาณนี้จะเป็นอะไรก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน

 

Shot – เป็นการบันทึกภาพในแต่ละครั้ง กล่าวคือ เริ่มกดปุ่มบันทึกภาพหนึ่งครั้งและกดปุ่มหยุดบันทึกอีกหนึ่งครั้ง  นับเป็น 1 shot

 

Cut – เป็นการสั่งของผู้กำกับเพื่อให้หยุดการบันทึกของช็อตนั้น ซึ่งทีมงานในกองถ่ายอีกคนหนึ่งที่สามารถสั่งได้  นั้นก็คือคนที่ทำหน้าที่ Continuity

 

Cut-Away – ช็อตเหตุการณ์ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินเรื่องหลักอยู่ เช่น “เจ้านายกำลังขับรถเลี้ยวเข้าบ้าน ตัดภาพเป็น cut-away ที่ภาพคนรับใช้ที่กำลังออกมารอต้อนรับ” เป็นต้น

 

Cut-In – ภาพระยะใกล้ (insert) ของเหตุการ์ที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น “ภาพระดับสายตาคนกำลังพายเรืออยู่ในคลองแถวบ้าน และตัดเป็นภาพ cut-in ไปที่

 ไม้พายที่กำลังแหวกน้ำ” เป็นต้น

 

Continuity – ตำแหน่งผู้ควบคุมความต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะนิยมให้ผู้หญิงทำหน้าที่นี้ เนื่องจากต้องใช้ความรอบคอบและความช่างสังเกตสูง หน้าที่คือ

ควบคุมความต่อเนื่องระหว่างช็อตแต่ละช็อต เป็นต้นว่า ช็อตแรกถ่ายคนกำลังเปิดประตูจากด้านนอกด้วยมือขวา  เมื่อคัทช็อตมาถ่ายด้านใน ตอนเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นมือขวาที่กำลังกำลูกบิดประตูอยู่

 

Script – บทภาพยนตร์ที่ใช้สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ อาจจะเขียนขึ้นมาใหม่หรือดัดแปลงมาจากวรรณกรรม  นวนิยาย เรื่องสั้น ก็ได้ การเขียนบทภาพยนตร์มีขั้นตอนดังนี้

Theme  -แก่นของเรื่อง

Synopsis – แนวความคิดหลัก และโครงสร้างของภาพยนตร์แบบกระชับ

Plot – การวางโครงเรื่องหลักๆ

 

Treatment – เป็นการขยายเรื่อง (Plot) ตั้งแต่ต้นจนจบออกมาในลักษณะความเรียง

 

Screenplay – บทภาพยนตร์สำหรับนักแสดงเอาไว้อ่าน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวสถานที่ วัน เวลา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละฉาก พร้อมบทสนทนา

 

Storyboard – ภาพประกอบเหตุการณ์ในแต่ละช็อต เพื่อให้การถ่ายทำได้เห็นภาพเป็นรูปธรรมมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน

 

Shooting Script – เป็นบทถ่ายภาพยนตร์สำหรับทีมงาน ซึ่งจะมีข้อมูลทางเทคนิค การวางตำแหน่งกล้อง การเคลื่อนกล้อง ขนาดภาพ มุมภาพ

เป็นศัพท์และคำย่อเฉพาะทางด้านภาพยนตร์ทั้งสิ้น จึงเหมาะสำหรับทีมงานของกองถ่ายนั้นๆ หรือผู้ที่ศึกษามาทางภาพยนตร์โดยเฉพาะ

 

Break Down Script – การแตกบทภาพยนตร์ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการถ่ายทำ เพราะไม่จำเป็นต้องถ่ายเรียงทีละฉากตามที่ระบุไว้ใน Script และนำมาตัดต่อภายหลัง หรือเรียกอีกอย่างว่า การเจาะถ่าย

 

 

Photographer taking self-portrait. woman using camera to taking photo. dark tone, front view. selective focus on lense. straight into a camera Premium Photo Social media and digital online , smiling asian woman using smartphone and show technology icon. Premium Photo

 

 

ไหนใครเริ่มสนใจเสน่ห์ของศาสตร์แห่งการสื่อสารอย่างนิเทศแล้วบ้าง ถ้าชอบหรือสนใจอยากเข้ามาเรียน อยากแนะนำ คณะนิเทศศาสตร์ SPU เลย เพราะมีตั้ง 4 สาขา ในวิทยาเขตบางเขน มีทั้งสื่อสารการแสดง, ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, การออกแบบสื่อสารออนไลน์, ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ มีสาขาหลากหลายตามสไตล์ความชอบของน้องๆ ทุกคนเลย สมัครออนไลน์ คลิก หรือเข้ามาสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2 ได้เลยค่ะ

 

 

(Visited 13,040 times, 16 visits today)

Related posts

เรียนการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ ที่ SPU เป็นอะไรได้บ้าง??

P'Menu SPU

Dek ปวส. อยากเรียนต่อ วิศวะ SPU

P'Menu SPU

อยากเป็นทนายต้องทำยังไง? DEK นิติศาสตร์ SPU มีคำตอบ!

P'Lilly SPU

เปิดคลังศัพท์ สุดปัง!! พร้อม Landing @วิทยาลัยการบินและคมนาคม ที่ SPU

P'Menu SPU

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เรียนอะไรบ้าง?

P'Lilly SPU

3 สาขา 3 ภาษา เพิ่มทักษะ เพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม

aungkrist

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล