Faculty คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจาะลึก 5 วิชาเด็ด! สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

น้องๆ คนไหนที่สนใจจะเรียนต่อทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไอที แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนสายไหนดี
วันนี้เลยจะขอชวนมาทำความรู้จักกับวิชาเรียนของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ที่เป็นสาขาเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้างเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเนื้อหาที่น้องๆ ที่จะเรียนในสาขานี้มีอะไรกันบ้าง ไปดูกัน!

 

 

เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น (Introduction to Embedded System)

วิชานี้จะเป็นการเรียนเรื่องภาพรวมของเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ส่วนประกอบของระบบสมองกลฝังตัว อุปกรณ์อินพุท เอาท์พุต โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมควบคุม เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล โปรแกรมแอปพลิเคชั่น ในการ พัฒนาฮาร์ดแวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางระบบและสมองกลฝังตัว เช่น ภาษาซี หรือ Assembly

 

 

ระบบสมองกลฝังตัว 2 (Embedded System 2)

และพอเรียนเรื่องพื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัวแล้ว ต่อมาก็จะเรียนเนื้อหาแบบเจาะลึกมากขึ้น อย่างการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้โปรแกรม Software Development Tool(s) ที่เน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) หรือการสร้างเอกสารและโปรแกรมสำหรับการทดสอบระบบสมองกลฝังตัว ที่จะต้องสร้างขึ้นและทำการทดสอบระบบสมองกลฝังตัว ตามความเหมาะสมในสภาวะแวดล้อมที่คล้ายกับความเป็นจริง รวมทั้งทำสรุปข้อดีและข้อเสียกับระบบที่ทำ เพื่อการใช้ในการทำงานของจริง!

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and Artificial Intelligence)

วิชาที่เกี่ยวกับการเรียนแนวคิดข้อมูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มพื้นฐาน โมเดลข้อมูลขนาดใหญ่และวิธีการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคในการนำเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยภาพแนวคิดและหลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ อีกทั้งการเรียนรู้ของเครื่องเทคนิคการจำแนกข้อมูล เช่น เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น การสกัดและเลือกคุณลักษณะ การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางปัญญาประดิษฐ์

 

 

ระบบการรับภาพด้วยเครื่อง (Machine Vision)

วิชาที่เรียนเรื่องหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการรับภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะเริ่มต้นจาก จุดเริ่มต้นของภาพที่รับ (Edge Detection) การแบ่ง Image Segmentation และ Stereoscopic Vision การเคลื่อนที่ของภาพ (Motion) วิธีการการสร้างภาพจากข้อมูลที่มีอยู่ (Shape Reconstruction) การแยกส่วนที่ต้องการจากภาพ การจดจำภาพที่ได้รับเพื่อการเปรียบเทียบ โดยจะมีการจัดทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการหา Algorithm ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาพกรณีศึกษา และการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI)

 

 

การออกแบบระบบเครือข่าย การติดตั้งและกรณีศึกษา (Network Design, Implementation and Case Study)

และวิชาสุดท้าย จะเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์พื้นฐานทางด้าน Network และ Digital Bandwidth โดยจะมีการเรียนเรื่องของการวิวัฒนาการ ISO Network, OSI Layers, OSI Models และ TCP/IP Models และหลักการของระบบ LAN (Local Area Network) ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ LAN โดยจะใช้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสาร มาทำการหาข้อดีและข้อเสียของสายสัญญาณแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตั้งและการทดสอบระบบเครือข่าย การกำหนด IP Addresses และ Protocols ที่ใช้ใน Layers ต่างๆ ทั้ง 7 Layers ซึ่งจะรวมไปถึงเรื่องโครงสร้าง การเริ่มต้น และการกำหนดหน้าที่การทำงานของ Routers

 

 

จริงๆ แล้วจะเห็นว่า ไม่ว่าสาขาไหนๆ ก็จะมีความใกล้เคียงในการเรียนการสอนมาก แต่ก็จะแตกต่างกันตรงที่การเรียนเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์แวร์ ระบบการทำงาน และลักษณะการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน

ซึ่งแต่ละสาขาก็จะมีเนื้อหาและเทคนิคการสอนสำหรับความสนใจแตกต่างกันตามความถนัดของคนเรียน

 

ดังนั้นถ้าน้องๆ ยังเลือกไม่ถูกว่าจะเรียนสาขาไหนดี ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม หรืออ่านเรื่องที่น่าสนใจต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่ www.spu.ac.th/fac/informatics

 

 

Facebook Comments
(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts

DEK 63 ต้องรู้ วิศวกรรมระบบราง SPU เรียนอะไร?

Nualsiri kotchapan

ก้าวล้ำศาสตร์แห่งเทคโนโลยียานยนต์

Nualsiri kotchapan

Dek นิติขอตอบ! 4 ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนกฎหมาย

Nualsiri kotchapan

อัพสกิลก่อนใคร! 5 วิชาเข้มๆ ที่ DEK บัญชี SPU ต้องได้เรียน

Nualsiri kotchapan

จบปวช. สายท่องเที่ยว เรียนต่อ ป.ตรี การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ SPU ดียังไง?

Nualsiri kotchapan

“เรียนวิศวกรรมโยธา จบมาไม่ได้สร้างแค่ถนน…”

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More