mobile full hd porno videos xxx videos Hd Porn Porn Video Watch Porn Videos Tubx Porn New Sex Videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty คณะนิติศาสตร์ วาไรตี้

คำศัพท์สายกฎหมาย แบบฉบับ DEK นิติ SPU

 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพต่างๆ
ไม่เว้นแม้แต่อาชีพด้านกฎหมาย ในวันนี้เราเลยรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
พร้อมความหมาย ที่เด็กนิติศาสตร์ด้ใช้ในการทำงานแน่นอน!

 

 

A legal binding = ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
Unilateral Contract = สัญญาฝ่ายเดียว
Bilateral / Mutual / Reciprocal Contract = สัญญาต่างตอบแทน

 

Multilateral = สัญญาที่มีคู่สัญญาหลายฝ่าย
Non-reciprocal Contract = สัญญาที่ไม่ต่างตอบแทน Void(able)
Offeree = ผู้ทำคำสนอง
An offer and an acceptance are met consensually = ให้ความยินยอม
A minor (infant) person = ผู้เยาว์
Empowered = มีสิทธิ
Make an avoidance = ขอกลับ
Ratification = การให้สัตยาบัน
Inoperable from its inception = ไม่มีผลย้อนหลังโดยใช้หลักลาภมิควรได้
Major / Sui juris personperson = ผู้บรรลุนิติภาวะ
Principal = ตัวการ
Undue Enrichment = ตามหลักลาภมิควรได้
Upon the request of the interested person = ตามคำเรียกร้องของบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
Ascendant = บุพการี
Public Prosecutor = พนักงานอัยการ
Is called = ตกเป็น….
Custody = อยู่ในความดูแล
Contrary = ขัดต่อกฎหมาย
Embezzlement = การยักยอกทรัพย์
Civilly as libel / Written Defamation = ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการเขียน
Infringement of copyright / Patent / Trademark = การละเมิดลิขสิทธิ์
Call for damages / Indemnity = เรียกร้องสินไหมทดแทน
Usurious = การห้ามเรียกร้องดอกเบี้ยเกินอัตรา
Stipulate = กำหนด บัญญัติ ระบุเอาไว้
Earnest = มัดจำ
Default = ผิดสัญญา

Initiate / Commence / Establish = มีผลบังคับ
Death penalty = โทษประหารชีวิต
Obligation = หนี้
Acquired a right to forfeit or call for the penalty = คู่สัญญาบังคับกันได้เองตามที่ได้ตกลงกันไว้
Misappropriation / Defalcation / Misapplicationไม่สามารถคืนเงินให้แก่เจ้าของได้เมื่อถึงเวลากำหนด
Same kind / Fungible thing = ใช้แทนกันได้
Delict / Tortious actions = ละเมิด
Several liability = รับผิดร่วมกัน
Personally liable = รับผิดส่วนตัว
Engages = ว่าจ้าง
Implied authority = ปริยาย
Power of attorney = หนังสือมอบอำนาจ
Disclosed principal = ตัวการเปิดเผยชื่อ
Undisclosed principal = ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
Apparent / Ostensible agent = ตัวแทนเชิด
Estopped for liability = ถูกปิดปากในกฎหมายให้รับผิด
Bona fide buyer = บุคคลที่ 3 ที่ทำการโดยสุจริต
Is vested with lien = มีสิทธิยึดหน่วง
Vendee = ผู้ซื้อ
A sale with the right of redemption = การขายฝาก
A titleholder = ผู้ถือกรรมสิทธิ์
The Pecuniary Clause / Monetary Clause = ต้องมีข้อความระบุจำนวนเงินที่ซื้อขายกัน
Realty = ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
Personalty = สังหาริมทรัพย์
The passage of title = การโอนกรรมสิทธิ์
Bear the loss = รับผิดในความเสียหาย

To deliver the conformable property = ส่งมอบทรัพย์สินตามที่ได้กำหนดไว้
Rescind the sales contract = บอกยกเลิกสัญญาขาย
Exercise the right of retention / Lien = ใช้สิทธิยึดหน่วง
Tenders = ประมูล
Derive = ได้รับ
Donee = ผู้รับการให้โดยเสน่าหา
Surety = ผู้ค้ำประกัน
Suretyship = การค้ำประกัน
Principal debtor = ลูกหนี้ประธาน
Co-sureties / Joint Sureties = ผู้ค้ำประกันร่วม
Acquired a right of subrogation = มีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิ
Recover = เรียก
Principal = เงินต้น
Defense of a prescription = ข้อต่อสู้เรื่องอายุความ
Extends the time for performance = ขยายระยะเวลาชำระหนี้
Without the assent = โดยปราศจากคำยินยอม
Mortgage = การจำนอง
Due Payment = ผิดนัดชำระหนี้
Mortgaged Property / Collateral = หลักทรัพย์ประกัน
Foreclosure = เอาทรัพย์จำนองหลุด
Discharged = ระงับ
Pledgor = ผู้จำนำ
Dissolved / Wind up = เลิก
Lapse / Intentionally / Negligently = จงใจ
Liquidation = การสะสางบัญชีทรัพย์สินของห้าง
Liquidator = ผู้ชำระบัญชี

Undertaking / Entity = หน่วยงานเอกชน
At the first stage = ไม่เสมอไป
Amalgamation = การควบห้าง
Statutory Meeting = ประชุมตั้งบริษัท
Ratify The Promoter’s Contract = การให้สัตยานบันของผู้เริ่มก่อการ
Court Decree = คำสั่งศาล
Defunct Company = บริษัทร้าง
Quorum = องค์ประชุม
Decree = คำสั่งทีไม่มีข้อพิพาท
Guaranteed By An Aval = การรับรองโดยอาวัล
Lease at will / Open end lease = การเช่าไม่มีกำหนดระยะเวลา
Commencing = มีผลเป็น
Contemplate = ใคร่ครวญ
Contempt = หมิ่นประมาท
Accused = จำเลยคดีอาญา
Double jeopardy = ฟ้องซ้ำ
Prosecute / Charge Litigate / Indict = ฟ้อง
Body Corporate / Juristic Person = นิติบุคคล
Extradict = ส่งผู้รายข้ามแดน
Dispensable = ทิ้ง
Counter charge / (Make a) counter claim = ฟ้องแย้ง
File a motion to = ยื่นญัตติ
Appelate Court = ศาลอุทธรณ์
Solicitor = หัวหน้าทนาย
Barrister = ตั๋วทนายที่มีใบอนุญาต
Verdict = คำพิพากษาของคณะลูกขุน

Aforesaid = ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้
Adulteration = ปลอมเป็น
Confine = หน่วงเหนี่ยว
Detain = กักขัง
Perjury = ความผิดฐานแจ้งความเท็จ
Falsi / Crimen = ความผิดฐานหลอกลวง
Misdemeanor / Petty Offence / Offense = ลหุโทษ

 

สำหรับใครที่สนใจ และอยากรู้เรื่องของกฎหมายมากขึ้น
สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดหลักสูตร เกล็ดความรู้และบทความที่น่าสนใจต่างๆ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ที่ www.spu.ac.th/fac/law/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
(Visited 5,689 times, 2 visits today)

Related posts

5 ข้อที่ใครอยากเรียนต้องรู้ การจัดการธุรกิจด้านการบิน (คณะบริหารธุรกิจ)

Nualsiri kotchapan

ไม่รู้ไม่ได้! 4 อาชีพสายวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่

Nualsiri kotchapan

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ที่ไม่รู้ไม่ได้

Visakha Ratanond

5 แอพต้องโดน ครูมีติดเครื่องไว้ ชีวิตสบาย

Nualsiri kotchapan

DEK บัญชีพารวย เทคนิคการเก็บและเพิ่มเงินในกระเป๋า ง๊าย…ง่าย ทำได้ทันที

Visakha Ratanond

“6 ฟันเฟืองแห่งวิศวกรรม SPU”

Nualsiri kotchapan

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล