mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Awards Thesis

Thesis SDM SPU_Orange ASLI ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานนักศึกษาดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

 

 

ชื่อผลงาน Orange ASLI

แอนิเมชันเรื่องสั้นที่ต้องการถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของตัวละคร เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ โดยได้แนวคิดจากชนเผ่า ผ่านการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์ตนเองเพื่อขึ้นรับตำแหน่ง ด้วยคาแรคเตอร์ผู้หญิงที่มีความกล้าหาญ

 

เจ้าของผลงาน

ชื่อ อรดา ยงจิระนนท์

Facebook : ORADA YONGJIRANON

ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

จบการศึกษาจาก คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

(Visited 80 times, 1 visits today)

Related posts

Thesis SOA SPU_Thesis Exhibition ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Thesis Exhibition ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SDM SPU_หมดปัญหาเรื่องการเงิน ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SDM SPU_Chaems Cosmetic Skin ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Project ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

THESIS SDM SPU_Road 66 ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล