mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Awards Thesis

Thesis SDM SPU_Noah ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานนักศึกษาดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

 

 

ชื่อผลงาน Noah

เป็นการเล่าเรื่องราวด้วยบทเพลงผ่านการ์ตูนโมชั่น โดยเอาเรื่องราวของตำนานเรือโนอาห์มาใช้เป็นคอนเซ็ปต์หลักของเรื่อง

 

เจ้าของผลงาน

ชื่อ ภูมิรพี หนูเจริญ

Facebook : POOM EYWA

ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

จบการศึกษาจาก คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

(Visited 72 times, 1 visits today)

Related posts

Thesis SOA SPU_Ayutthaya Cultural Center ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Animal Space Hotel ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Animation Office ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Thesis Exhibition ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

THESIS SDM SPU_Sanam App ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SDM SPU_Monster Summoners ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล