กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ทำความสะอาดบริเวณวัดบางบัว

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ทำความสะอาดบริเวณวัดบางบัว

  • Post Author:
  • Post Category:CSR

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำตัวแทนนักศึกษา และชมรม ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และทำความสะอาดบริเวณวัดบางบัว เป็นการส่งต่อความดีของเยาวชนสู่ชุมชน ส่งมอบความสุขในวิถีทำดีเพื่อสังคม