สำนักงานหอสมุด ม.ศรีปทุม จัดโครงการแบ่งปันเรียนรู้สู่ชุมชนเคหะบางบัว

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และทีมงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแบ่งปันความรู้มอบหนังสือ นิตยสาร นิยาย และ พ็อตเก็ตบุคส์ จำนวน รวม 400 เล่ม ให้แก่ชุมชนเคหะบางบัว เพื่อให้คนในชุมชนได้อ่านช่วงกักตัวอยู่บ้าน และส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รักการอ่าน และใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์

Continue Reading สำนักงานหอสมุด ม.ศรีปทุม จัดโครงการแบ่งปันเรียนรู้สู่ชุมชนเคหะบางบัว