ม.ศรีปทุม จิตอาสา! ลงพื้นที่วัดบางบัว ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

ม.ศรีปทุม จิตอาสา! ลงพื้นที่วัดบางบัว ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

  • Post Author:
  • Post Category:CSR

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมและประธานผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR นำทีมบุคลากรกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ลงพื้นที่ร่วมกันปฎิบัติการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณภายในวัดบางบัว จตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโควิด-19