The Go-Giver ยิ่งให้ยิ่งได้

The Go-Giver ยิ่งให้ยิ่งได้

  • Post Author:
  • Post Category:CSR

จากผลกระทบของวิกฤตการระบาด Covid-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดนิ่งหลายครอบครัว ขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จากวิกฤตดังกล่าว SPU เห็นถึงความเดือดร้อนในครั้งนี้ จึงจัดตั้งโรงทาน เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

วันนี้ (20 พ.ค.2563) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) และคณะ ในนามของผู้แทน วตท.รุ่นที่ 8 ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัย COVID-19 ร่วมแจกอาหารเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อน แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนย่านบางบัว จำนวน 1,500 ชุด