อบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาสหกิจศึกษา ENG002


UploadImage


ประกาศ !!!

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนในระบบ e-Learning ในรายวิชา  Eng 002 (English for Cooperative Education)

ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนทั้งหมด จำนวน 5 Section  พร้อมทำการทดสอบทุก Section 
และทำแบบทดสอบวิชา ENG002 ใน Section 6

 

คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่บทเรียน 
http://spuonline.spu.ac.th/

Log in : ด้วยรหัสนักศึกษา 
Password : รหัสเข้าเมล์มหาวิทยาลัย / หมายเลขบัตรประชาชน
 

 

วิธีเข้าบทเรียน
1. คลิกลิงค์เข้าสู่ http://spuonline.spu.ac.th/ 
2. Login เข้าระบบ
3. ไปที่หน้า Home  
Search : eng002
4. คลิกรายวิชา English for Cooperative Education
5. คลิก Enrol me เข้าสู่บทเรียน
 

นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าเรียน ENG 002 อย่างละเอียด ไฟล์แนบ