เฟ้นหานักศึกษาไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ


นักศึกษา ม.ศรีปทุม กว่า 170 คน เข้าร่วมฟัง "COOP TALK : GO INTER" โดยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ม.ศรีปทุม อาจารย์กาญจนา แฮนนอน และ Mr.Jorge Arnanz อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ แนะนำการเตรียมตัวไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ และการหาสถานประกอบการสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจไปสหกิจต่างประเทศจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00-17.00 น. ห้อง Auditoruim 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage