ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 (รอบเช้า)


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และวิทยากรคุณธวัชชัย ภัทรวงศ์วิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊คลิงค์ จำกัด ให้มุมมองของสถานประกอบการเรื่องคุณค่าของสหกิจศึกษา ณ ห้องบัวหลวงแกนรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage