ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32 โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และ Share & Guide ประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage