ม.ศรีปทุม สร้างเครือข่ายสหกิจศึกษากับสถานประกอบการธุรกิจบริการโรงแรม
ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดร.มณฑิชา  เครือสุวรรณ์  คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และทีม ร่วมมือสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการธุรกิจบริการโรงแรมเครือเซนทารา และโรงแรมชั้นนำระดับแนวหน้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา  ได้แก่
  1. Kata Beach Resort  and Spa
  2. Novotel Phuket Karon  Beach Resort and Spa
  3. Centara Grand Beach Resort
  4. Centara Grand West Sand  Resort and Spa
  5. Centara Seaview Resort  Khao Lak
  6. Mana Thai Hotel

เพื่อให้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมเข้าใจและวางแผนในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และเพิ่มโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ทำงานกับโรงแรมระดับ World Class เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2559