มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ม.ศรีปทุมผศ.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ดร.ศรัญญา นาเหนือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 12A-02 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559