สร้างงานแบบมืออาชีพกับคณะนิเทศศาสตร์


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการสร้างงานแบบมืออาชีพ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Developing a content strategy for customer engagement”  โดยวิทยากร คุณมวลอนนต์  พูนศรีพัฒนา Digital Content Manager บริษัท JWT Bangkok ณ ห้อง Theater อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน