mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty

Dek66 เลือกเรียนอะไรดี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#Dek66 เลือกเรียนอะไรดี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย พร้อมรับมือกับโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

สมัครเรียนวันนี้
– รับทุนสูงสุด 10,000 บาท
– ไม่ใช้ TCAS
– ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์
– ไม่ต้องยื่น Portfolio

คณะดิจิทัลมีเดีย
No.1 ของไทย เอาใจสายอาร์ตส์ เข้าใจโลกยุคดิจิทัล
      • ดิจิทัลอาร์ตส์
      • การออกแบบกราฟิก
      • การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
      • คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

คณะนิเทศศาสตร์
ครบทุกศาสตร์การแสดง เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ให้ครบทุกเทคนิค กับตัวจริงในวงการ
      • สื่อสารการแสดง
      • ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
      • การออกแบบสื่อสารออนไลน์

คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
แค่ชอบ Design ก็เรียนได้ สร้าง Design ตอบโจทย์อนาคต
      • สถาปัตยกรรม
      • การออกแบบภายใน
      • นวัตกรรมการออกแบบ

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Design หลักสูตรเอง ต่อยอดธุรกิจเดิม สร้างนวัตกรรมใหม่
      • สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจ
เริ่ม ลอง และ เป็นเจ้าของธุรกิจ ได้ตั้งแต่เรียน
      • บริหารธุรกิจ
      • การตลาดดิจิทัล
      • การตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นการเป็น Influencer
      • ธุรกิจระหว่างประเทศ
      • ธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้น ธุรกิจจีน-อาเซียน
      • การจัดการธุรกิจด้านการบิน
      • การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ไม่ใช่ แค่ ขนส่ง แต่ครอบคลุม ต้นน้ำยันปลายน้ำ
      • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
      • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้น โลจิสติกส์นำเข้า-ส่งออก

คณะบัญชี
สร้างผู้ตรวจสอบบัญชี เก่งเรื่องบัญชี ภาษี เข้าใจธุรกิจ มีงานทำ 100%
      • การบัญชี
      • การบัญชี มุ่งเน้น การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
      • การบัญชี (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยากสั่ง AI ต้องเรียน IT สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ Full Stack
      • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้นCyber Security
      • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้น AIoT
      • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
      • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ มุ่งเน้น Full Stack Developer

วิทยาลัยการบินและคมนาคม
ที่ 1 เรื่องความปลอดภัยด้านการบิน หรือต่อยอดการเป็นนักบิน
      • การจัดการความปลอดภัยการบิน
      • การจัดการความปลอดภัยการบิน มุ่งเน้น นักบินพาณิชย์

ศิลปศาสตร์
เรียนรู้ทุกเทคนิคกับเจ้าของภาษา พร้อมสื่อสารธุรกิจ กับต่างประเทศ
      • ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
      • ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
      • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
เตรียมพร้อมให้ทุกด้าน เรื่องบริการเราจัดเต็ม พร้อม Work & Travel
      • ธุรกิจการบิน
      • การจัดการโรงแรมและไมซ์
      • การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ครบทุกสายงานวิศวะ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง อุตสาหการ
      • วิศวกรรมไฟฟ้า
      • วิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้น ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
      • วิศวกรรมโยธา
      • วิศวกรรมโยธา มุ่งเน้น การจัดการงานก่อสร้าง
      • วิศวกรรมเครื่องกล
      • วิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้น เทคโนโลยีอาคาร
      • วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
      • วิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้น การจัดการวิศวกรรม
      • วิศวกรรมระบบราง

คณะนิติศาสตร์
สอนกฎหมายยากๆ ให้เข้าใจได้ง่าย สร้างนักกฎหมายมืออาชีพ
      • นิติศาสตรบัณฑิต

Sripatum University International College
หลักสูตรธุรกิจระดับอินเตอร์ เพิ่มโอกาส เพิ่มทักษะ รับโลกอนาคต
      • Business Management
      • International Airline Business

SPU’s British College
เรียนหลักสูตรจากอังกฤษ ที่ประเทศไทย ไม่ต้องย้ายประเทศ
      • Bachelor of Business Management Programme (3 – Year Programme)


>> สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ <<

(Visited 1 times, 4 visits today)

Related posts

DEK IT ต้องรู้! สายงานไอที มีอะไรบ้าง?

P'Lilly SPU

8 ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ ฉบับมือใหม่ By คณะบริหารธุรกิจ

P'Menu SPU

SPU X INTERNATIONAL รวมหลักสูตรที่เรียนในไทยและต่างประเทศ

aungkrist

เรียนข้ามศาสตร์หลากทักษะ ไปกับ ว.การบินและคมนาคม

P'Menu SPU

Caption ภาษาอังกฤษ สุด Cool! ต้อนรับปี 2022 By #สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

P'Menu SPU

Dek Graphics ขอแชร์ Graphics 11 Style ที่ทุกคนต้องรู้จัก

P'Lilly SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล