mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme

Review สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับรุ่นพี่สุด Cool บาส บูรพา มีคุณ

 

สวัสดีครับ พี่ชื่อบาสนะครับ นายบูรพา มีคุณ
เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตอนนี้พี่ศึกษาอยู่ชั้น ปี3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันนี้พี่จะพามาดูว่าคณะวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นยังไงบ้าง? เรียนอะไรบ้าง? และมีกิจกรรมอะไรบ้าง?

 

Review สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับรุ่นพี่สุด Cool บาส บูรพา มีคุณ

 

อย่างแรกเลย พี่จะพามารู้จักเกี่ยวกับวิศวกรรมสาขาเครื่องกลว่าคืออะไร? และเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

วิศวกรรมเครื่องกล สร้างชีวิตให้เครื่องกล
ผู้เรียนวิศวะเครื่องกลจะได้ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ การผลิต การนำพลังงานความร้อน และพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้การส่งเสริมทักษะการเป็นวิศวกรวิชาชีพ (Practical Engineer) อยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่ชำนาญการปฏิบัติตามความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย

ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆ ด้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
งานวิชาชีพหลักของผู้เรียนวิศวะเครื่องกลจะเกี่ยวข้องกับการคำนวณออกแบบควบคุมการผลิต การค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วางโครงการ อำนวยการติดตั้ง และอำนวยการใช้ระบบและอุปกรณ์ คือ เครื่องต้นกำลัง เครื่องใช้กำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือไออย่างอื่นๆ เตาเผา ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และระบบท่อส่งของไหลภายใต้ความดันและของไหลอันตราย เป็นต้น

วิชาส่วนมากที่สาขาเครื่องกลต้องเรียน ก็มีวิชาแคลคูลัส และพวกวิชากลศาสตร์ เช่นกลศาสตร์วัสดุ กลศาสตร์เป็นต้นครับ
และก็ยังมีพวกฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ยากและไม่ง่ายหากเราตั้งใจครับ

 

Review สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับรุ่นพี่สุด Cool บาส บูรพา มีคุณ

 

มาดูวิชาที่พี่ชอบเรียนกัน
วิชานี้น่าเรียนมากๆ ได้เรียนกับพวกเพื่อนสาขาอื่นด้วย
นั้นคือวิชา EGR110 Safety Engineering
สำหรับวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขอนามัย รวมไปถึงการจัดการความปลอดภัยให้กับพนักงานในบริษัทหรือสถานประกอบการ ให้มีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยที่ถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติ ตลอดจนการกำหนดนโยบายความปลอดภัย การจัดสรรเวลา และทรัพยากรอีกทั้งยังต้องฝึกอบรมพนักงาน ชี้ให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญของความปลอดภัย ซึ่งต้องมาเป็นอันดับแรกของการทำงาน

 

 

บุคคลสำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Review สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับรุ่นพี่สุด Cool บาส บูรพา มีคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :
Post Doctoral Research Associate: Renewable & Alternative Energy Duke University, USA

ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
North Carolina State University, USA

ปริญญาโท: Master of Science (Mechanical Engineering)
Southern Illinois University at Carbondale, USA

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

Review สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับรุ่นพี่สุด Cool บาส บูรพา มีคุณ
อาจารย์มูฮำมัด ทรงชาติ

อาจารย์มูฮำมัด ทรงชาติ

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของวิศวกรรมเครื่องกล 
และท่านยังสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม
อาจารย์ท่านใจดีมากครับ สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง (แต่ท่านบอกว่ายกเว้นเรื่องเงินนะ 555)

 

Review สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับรุ่นพี่สุด Cool บาส บูรพา มีคุณ

 

กิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัดในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มีกิจกรรมมากมาย ให้น้องๆ ทำครับ เช่น สานสัมพันธ์กับสาขาอื่นในคณะ และคณะอื่นในมหาวิทยาลัย

 

กิจกรรมไหว้ศาล ไหว้ป้าย และพิธีครอบครูช่าง
พิธีไหว้ครูศิลปหัตถกรรมหรือครูช่างของไทยนั้น
พิธีการไหว้ครูช่างไทย จึงเป็นพิธีเคารพบูชาครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งได้สั่งสอนถ่ายทอดวิชาช่างแขนงต่างๆ แก่ ศิษย์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ผู้ที่ประกอบการการช่างศิลปะจะประสบความเจริญรุ่งเรือง เพราะเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณครูบาอาจารย์ในโอกาสอันเป็นมงคล

Review สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับรุ่นพี่สุด Cool บาส บูรพา มีคุณ

 

เวลาว่างหลังจากการเรียน พี่จะหามุมสวยๆถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้อัพสตอรี่ พี่เป็นคนชอบถ่ายรูปมาก และซุ้มม้านั่งของวิศวกรรมเครื่องกล ก็มีมุมถ่ายรูปมากมายให้เลือกถ่ายรูปตามใจชอบเลย

 

Review สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับรุ่นพี่สุด Cool บาส บูรพา มีคุณ

จากที่ดูรีวิวของพี่ไปแล้ว น้องๆ คนไหนอยากเรียนวิศวกรรมสาขาเครื่องกล พี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาเรียนต่อมหาวิทยาลัยทุกคนนะครับ

“อย่าหยุดความฝันของตัวเองที่จะเป็นวิศวะที่เก่งและดี ตั้งใจศึกษาหาความรู้ไม่หยุดที่จะคิดและลงมือทำ”  สุดท้ายนี้พี่ก็อยากชักชวนน้องๆ ที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล พี่ขอฝากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของน้องๆ

แล้วมาพบกันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกันนะครับ

 

 

ส่วนใครที่สงสัยเรื่องการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล ทักมาคุยกันได้นะครับ
Facebook : บาส เกต บอล
IG : b_asss.xx

 

 

(Visited 234 times, 1 visits today)

Related posts

Review จากประสบการณ์จริงเรื่องกฎหมาย “นิติศาสตร์ SPU”

P'Lilly SPU

Review การเรียนการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม By พี่วิน

P'Lilly SPU

Design การเรียนได้ด้วยตัวเอง Take care ดีสุด! ต้องคณะสหวิทยาการฯ

P'Menu SPU

อิสระไร้กรอบต้อง #นิเทศ ทำงานได้จริงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

P'Menu SPU

จาก DEK วิทย์ มาเป็น DEK กราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย

P'Lilly SPU

สาวสวยน่ารัก “จ๊ะจ๋า” อยากส่งต่อความประทับใจให้รุ่นน้อง

P'Menu SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล