mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme

มารู้จักสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะสายบริหาร รีวิวโดยพี่ภู ภูชิชย์ มงคลฟัก

 

สวัสดีครับน้องๆ พี่ชื่อภูชิชย์ มงคลฟัก นะครับหรือจะเรียกสั้นๆ ว่า พี่ภู ก็ได้
พี่จบจากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เราจะเรียกตัวย่อกันว่า “
IE” นั่นเอง และพี่ก็เป็นนักศึกษาทุนตัวจริง 100% ด้วย งั้นพี่จะเล่าคราวๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ฟังกัน

 

มารู้จักสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะสายบริหาร รีวิวโดยพี่ภู ภูชิชย์ มงคลฟัก

 

อับดับแรกเรามารู้จักกันก่อนว่า “สาขาวิศวกรรมอุตสาหการนั้นเรียนเกี่ยวกับอะไร?”
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม วิจัยดำเนินงาน การบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลระบบโดยรวม โดยครอบคลุมปัจจัยทุกๆ ด้านที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งบุคคล ข้อมูล เครื่องจักรอุปกรณ์ วัสดุ พลังงาน การเงิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยในโรงงานด้วย สรุปก็คือการพยายามหาทางใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสะดวกปลอดภัยต่อการทำงาน จะเป็นการเรียนวิศวะที่มองว่าออกไปทางบริหารซ่ะมากกว่า สำหรับคนที่ถนัดเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์การจัดการกับทรัพยากรต่างๆ พี่แนะนำสาขานี้เลยครับ

 

มารู้จักสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะสายบริหาร รีวิวโดยพี่ภู ภูชิชย์ มงคลฟัก

 

สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจอยากจะเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นคณะในฝันของใครหลายๆ คนที่อยากใส่เสื้อช็อปเท่ๆ รักในงานเครื่องจักรต่างๆ คณะนี้ตอบโจทย์ให้น้องๆ เลยครับ เพราะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่จะเป็นการทำงานของเครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องที่ว่าจะเน้นไปทางไหนขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบของน้องๆ เลย

ในส่วนของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการที่พี่เรียนนั้น จะเป็นสาขาที่ศึกษาเป็นภาพรวม คือต้องรู้ในเรื่องของสาขาอื่นๆ ในระดับพื้นฐานถึงเจาะลึกในบางเรื่องเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานในระบบอุตสาหกรรม

 

มารู้จักสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะสายบริหาร รีวิวโดยพี่ภู ภูชิชย์ มงคลฟัก

 

เรื่องการหาสถานที่ทำงานสาขานี้มีตลาดคอยรองรับแน่นอน เนื่องจากไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็สามารถพบโรงงานอุตสากรรมได้แทบทุกที่ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ จุดเด่นของสาขานี้คือการที่เราจะได้ศึกษาทั้งเรื่องของวิศวะไฟฟ้า เครื่องกลหรือแม้แต่ในเรื่องของโยธาเอง เพราะเราต้องมีความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการภาคโรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนของการเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นเราจะมีการเรียนแบบลงมือปฎิบัติกับเครื่องจักรจริง ได้ทำงานจริงๆ โดยจะมีอาจารย์คอยช่วยกำกับการทำงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

มารู้จักสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะสายบริหาร รีวิวโดยพี่ภู ภูชิชย์ มงคลฟัก
อาจารย์จักรพันธ์ กัณหา  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมอุตสาหการ

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์จักรพันธ์ กัณหา เป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมอุตสาหการ จะสอนในเรื่องเกี่ยวกับพวกสถิติทางวิศวกรรมต่างๆ และเรื่องเกี่ยวกับระบบกระบวนการผลิตในโรงงาน จนถึงเรื่องการขนส่ง เวลาเรียนก็สามารถเรียกถามได้ตลอด เพราะเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างใส่ใจนักศึกษา
โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นการให้ทำภายในห้องเพื่อเก็บสะสมคะแนนคอยช่วยกันทำ ถ้าสงสัยก็ถามอาจารย์ได้ทันทีไม่ต้องเอางานกลับไปทำเป็นการบ้าน เพราะอาจารย์มองว่าวิชาอื่นก็ให้การบ้านเยอะอยู่แล้ว (ซึ่งถือเป็นเรื่องดีมากๆ T_T )

 

มารู้จักสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะสายบริหาร รีวิวโดยพี่ภู ภูชิชย์ มงคลฟัก

 

“การเรียนที่สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”
จะมีทั้งการเรียนแบบทฤษฎีและแบบปฎิบัติ ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นเราจะได้ลงมือสัมผัสใช้งานเครื่องจักรต่างๆ อยู่แล้ว โดยจะเป็นการเรียนทฤษฎีเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เรากำลังจะได้ลงมือปฎิบัติ และทำการหาค่าต่างๆ เพื่อมาทำการวิเคราะห์หาผลค่าต่างๆ ที่เราต้องการ

ในตอนนี้การเข้าเรียนก็จะมีทั้งในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์แล้วแต่ทางที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการเรียนได้

 

“วิชาที่น่าสนใจ”

ในมุมมองของพี่นะ พี่คิดว่าถ้าเราชอบในด้านนี้จริงๆ ไม่ว่าวิชาไหนก็น่าเรียน ไม่ใช่แค่กับคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่เป็นทุกคณะที่น้องสนใจ

 

มารู้จักสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะสายบริหาร รีวิวโดยพี่ภู ภูชิชย์ มงคลฟัก


แต่ถ้าให้พี่เลือกมาหนึ่งวิชาของสาขาอุตสาหการ ก็คงเป็นวิชาปฏิบัติการทดสอบวัสดุ เพราะเป็นวิชาที่น้องๆ จะได้เล่นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทดสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นวิชาที่พี่มองว่าน้องๆ จะได้ลงมือสัมผัสกับการทำงานด้วยเครื่องมือที่ใช้ทดสอบหรือเก็บค่าต่างๆ ได้จริง

 

ตอนที่พี่เรียนก็ได้อารมณ์เหมือนได้เล่นของเล่นใหม่นั่นแหละ แค่มันของเล่นชิ้นใหญ่ไปหน่อย (ฮ่าๆ) และที่สำคัญคือถ้าประมาทก็อาจเกิดอันตรายได้ในระดับนึงเลย แต่ไม่ต้องห่วงเพราะทุกการลงปฎิบัติอาจารย์จะคอยอธิบายและสอนวิทีการใช้งานเครื่องต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของนักศึกษาแน่นอน

 

ในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ก็อย่างที่พี่ได้บอกไปว่าที่นี่มีอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ให้ได้ใช้กันแน่นอน
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีตึกเรียนที่เป็นตึกเรียนเฉพาะของคณะ ที่บอกว่าเป็นตึกเรียนเฉพาะนั่นก็เพราะตึกนั้นจะเป็นตึกที่รวบรวมเครื่องจักรทั้งขนาดเล็ก
ที่ใช้จำลองการทดสอบหาค่าต่างๆ ทางวิศวกรรมจนไปถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ทดสอบค่าจริงในโรงงานไว้นั่นเอง

 

มารู้จักสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะสายบริหาร รีวิวโดยพี่ภู ภูชิชย์ มงคลฟัก

 

ด้านรุ่นพี่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นคณะที่รุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาต้องพึ่งพากัน สำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้กันคือเรื่องสายรหัสนั่นเอง โดยรุ่นพี่จะคอยแนะนำตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนไปจนถึงคอยติวในส่วนที่เราไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียน ในการเรียนแน่นอนว่าวิชาที่ลงในสาขานั้นจะเป็นตัวเดียวกันรุ่นพี่ที่ผ่านการเรียนวิชาไหนมาแล้ว ก็จะส่งต่อหนังสือหรือชีทสรุปต่างๆ ให้กับน้องๆ ได้ใช้ในการเรียนต่อไป

 

มารู้จักสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะสายบริหาร รีวิวโดยพี่ภู ภูชิชย์ มงคลฟัก

 

“ด้านสังคมเพื่อนในสาขาเป็นสังคมที่มีความเหนี่ยวแน่น” อย่างคำที่เรามักจะได้ยินแนวๆ นี้บ่อยมากอย่าง “เฟืองไม่สามารถทำงานได้ด้วยเพียงชิ้นเดียว” ถ้าขาดเฟืองไปซักตัวเครื่องจักรก็จะไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเป็นคณะที่ค่อนข้างมีความสามัคคีกันมาก ทั้งในเรื่องการทำงานหรือเรื่องอื่นๆ

 

ในการเรียนนั้นแน่นอนว่าเราไม่มีทางสามารถผ่านทุกด่านไปได้ด้วยตัวคนเดียว เราจำเป็นต้องมีทีม มีเพื่อนที่เราจะฝ่าฟันการทดสอบไปด้วยกัน โดยเฉพาะช่วงการสอบก็จะมีการรวมตัวเพื่อติวเนื้อหาในแบบที่แต่ละคนเข้าใจหรือการทำงานเพื่อนๆ ก็จะค่อยเก็บหรือตามงานให้กันและกัน เพื่อที่จะให้เพื่อนๆ ทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาเรียนจบไปด้วยกันให้ได้

 

มารู้จักสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะสายบริหาร รีวิวโดยพี่ภู ภูชิชย์ มงคลฟัก

 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น มีจุดให้นักศึกษาได้พักผ่อนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด(ที่ถึงส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่นอนก็ตามที) หรือจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ภายในมหาลัยอย่าง True Coffee หรือ Café Amazon และยังมีจุดต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับความชอบของนักศึกษาซึ่งน้องๆ จะชอบจุดไหนกันนั้นถ้าไม่ลองเข้ามาดูเองก็คงไม่รู้หรอกจริงไหม?

 

ในส่วนของการเดินทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวตัดผ่านหน้ามหาลัยกันเลยที่เดียวมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะอยู่ตรงป้ายสถานนีบางบัวพอถึงสถานที่ก็จะมองเห็นทันทีเพราะหน้ามหาวิทยาลัยอยู่ชิดติดกับ BTS เลยเชียว ทำให้ระหว่างเรียนมองเห็นรถไฟฟ้าวิ่งไปมามองเพลินๆ แต่อย่าเพลินจนลืมตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวอาจารย์ไม่ปลื้มแล้วจะพลาด A นะครับ

 

 

ทั้งนี้ถ้าใครอยากมีเสื้อช็อปใส่เท่ๆ มีที่เรียนดีๆ สังคมดีๆ ก็ลองมาดูที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับ หรืออยากสอบถาม เพิ่มเติมกับพวกพี่ๆ ก็ได้ ยินดีให้คำปรึกษานะครับ แล้วมาพบกันที่ SPU นะคร้าบบบบบ

Facebook : ภูชิชย์ มงคลฟัก
Instagram : PPhukung

 

(Visited 380 times, 1 visits today)

Related posts

สายกิจกรรมมาทางนี้ ‘พี่มังกร’ มีอะไรจะเล่า

P'Menu SPU

Review แบบเจาะลึกด้านวิศวกรรมระบบราง กับรุ่นพี่ RE

P'Lilly SPU

รีวิวประสบการณ์การเรียนและเรื่องสุดประทับใจของวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม

P'Lilly SPU

Review การเรียนการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม By พี่วิน

P'Lilly SPU

Review การเรียนการจัดการธุรกิจด้านการบิน ดียังไง?

P'Lilly SPU

Review นี้ จะพาไปรู้จักสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

P'Lilly SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล