mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty คณะบัญชี

เจาะลึกอาชีพ “นักบัญชี”

นักบัญชี คือผู้จัดการงานบัญชีของบุคคล หรือองค์กรธุรกิจ

โดยจะดูแลทั้งรายรับรายจ่าย รายการเดินบัญชีให้ถูกต้องและทันเวลา

เพื่อให้ได้ทราบถึงผลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำไรและขาดทุน
การทำบัญชีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป

 

 

งานของนักบัญชี คือการรวบรวมรายรับรายจ่ายขององค์กรธุรกิจ และจัดทำรายงานตามระบบแบบแผนของการทำบัญชี มาตรฐาน เช่น จัดการเอกสารงบการเงิน ทั้งเรื่องงบกำไรขาดทุน งบดุลต่างๆ และการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยขอบเขตงานจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) และการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

 

ขั้นตอนการทำงาน
> รับข้อมูลรายรับรายจ่ายจากบริษัทต่างๆ ทำการตรวจสอบรายการทางการเงินเพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
> ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณภาษีอาการ การเรียกคืนภาษีเพื่อให้มั่นใจว่าภาษีอาการได้รับการชำระถูกต้องและตรงเวลา
> ตรวจสอบบัญชีธนาคารและระบบบัญชี เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแบบแผนการทำงาน
> จัดระบบและรักษาเอกสารทางการเงิน ตามจำนวนปีที่กฎหมายกำหนด
> เข้าถึงระบบการจัดการทางการเงิน และแนะนำระบบการจัดการที่ดีให้แก่ลูกค้า
> แนะนำการดำเนินการเพื่อลดต้นทุน เพื่อการแสวงหารายได้และกำไรสูงสุด

 

 

> พนักงานธุรการและแผนกต่างๆ เพื่อพูดคุยและจัดการด้านการเงินทุกอย่างขององค์กรนั้นๆ ในบางบริษัทการเบิกเงินหรือธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท พนักงานอาจทำเรื่องโดยตรงกับพนักงานบัญชี แต่ในบางบริษัทอาจมีระบบที่ให้พนักงานธุรการที่ทำเรื่องเอกสารกับแผนกบัญชีเท่านั้น
> ผู้บริหารองค์กรที่สังกัดหรือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการทำงานให้องค์กร หรือเป็นนักบัญชีอิสระ ข้อสรุปตัวเลขต่างๆ ทางบัญชีที่เราเสร็จเรียบร้อยจะต้องมีการตรวจสอบและส่งให้ผู้บริหารหรือลูกค้าเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป
> เจ้าหน้าที่สรรพากร พนักงานบัญชีจะต้องนำส่งเอกสารเรื่องรายได้ และการเสียภาษีให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อตรวจสอบ
> ผู้ตรวจสอบบัญชี คือผู้ที่จะมาตรวจสอบการทำบัญชีของเราว่าทำถูกต้องและมีเอกสารอ้างอิงตรงตามหลักการบัญชีหรือไม่

 

 

Accounting Officer / Accounting Analyst รายได้ประมาณ 15,000 – 30,000 บาท
Accounting Assistant รายได้ประมาณ 18,000 – 40,000 บาท
Assistant Accounting Manager รายได้ประมาณ 25,000 – 50,000 บาท
Accounting Manager รายได้ประมาณ 50,000 – 120,000 บาท

 

 

อาชีพในงานบัญชี นับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงและมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานสูงมาก แถมยังเป็นวิชาชีพเฉพาะทำให้กลายเป็นที่ต้องการในทุกหน่วยงานธุรกิจอีกด้วย

อยากรู้เรื่องของคณะบัญชี คลิกเลย! www.spu.ac.th/fac/account/

 

(Visited 1,956 times, 15 visits today)

Related posts

ประสิทธิภาพของ Logistics วัดจากอะไรได้บ้าง? #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

P'Menu SPU

มัดรวม! 6 อาชีพนักจัดการ สายโลจิสติกส์

P'Menu SPU

เตรียมพร้อมให้ทุกด้าน เรื่องบริการก็จัดเต็ม! 4 สาขา @วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

P'Menu SPU

7 สาขาวิชาสุดฮิต ที่ใครๆ ก็อยากเรียน

P'Lilly SPU

เรียนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ SPU เจ๋งยังไง??

P'Menu SPU

DEK วิศวะอยากบอก! เรียนวิศวกรรมไฟฟ้า จบมาทำงานอะไร?

P'Menu SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล