mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty วิทยาลัยนานาชาติ

5 วิชาจากสาขาธุรกิจการบิน SPUIC ที่ DEK INTER ไม่รู้ไม่ได้!

สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม (International Airline Business) หลักสูตรสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันที่จะทำงานในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ในอุตสาหกรรมการบินทั้งไทยและต่างประเทศ เตรียมความพร้อมให้เป็นมืออาชีพด้วยรายวิชาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ICAO และถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ระดับโลก

 

 

เริ่มกันที่วิชาแรกอย่าง ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบิน ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบอุตสาหกรรมการบิน ความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการบิน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสายการบิน ประเภทของสายการบิน เครื่องบิน ชั้นผู้โดยสาร บัตรโดยสารตารางบิน และการบริการในอุตสาหกรรมการบิน องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ที่บอกเลยว่าครบและจัดเต็มกันสุดๆ

 

 

วิชาที่สองจะเป็นรายวิชาตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อย่าง
คำศัพท์ทางด้านการบิน โดยเป็นวิชาที่ผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในอุตสาหกรรมการบิน โครงสร้าง และระบบอากาศยาน ทฤษฎีการบิน การควบคุมการบินของอากาศยาน เครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาอากาศยาน เครื่องวัดอากาศยาน สายการบิน การขนส่งทางอากาศ การปฏิบัติการการบิน การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย และเวชศาสตร์การบิน

 

 

การบริการผู้โดยสารภาคพื้น วิชาที่จะได้เรียนรู้ถึงการบริการผู้โดยสารภาคพื้นในท่าอกาศยานทั้งระบบ รวมไปถึงบทบาทและความสำคัญของพนักงานต้อนรับภาคพื้น วิธีการบริการผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก การบริการผู้โดยสารในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการภาคพื้น และที่สำคัญในวิชานี้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้โดยสารภาคพื้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากอุตสาหกรรมการบิน

 

 

การสำรองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร วิชาที่จะได้ฝึกการใช้ระบบสำรองที่นั่งจริงที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน โดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสาร การคิดราคาค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร รวมถึงภาษีประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและระบบการสืบค้นข้อมูลของผู้โดยสาร

 

 

ในวิชาสุดท้ายอย่าง การบริการบนเครื่องบิน ที่จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญในสายการบินชั้นนำระดับโลก! ซึ่งจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทั้งวิธีการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน การดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเที่ยวบิน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลขั้นต้น และการเรียนจากกรณีศึกษาเพื่อฝึกแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในการบริการบนเครื่องบินตามาตรฐานสากล

 

 

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกฝึกงานกับสายการบินต่างประเทศ ที่ได้รับเงินเดือน + สวัสดิการแบบพนักงานประจำ!
อ่านรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดได้ที่ : วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม www.spu.ac.th/fac/intl/

 

 

Facebook Comments
(Visited 43 times, 1 visits today)

Related posts

เจาะลึก! อาชีพนักพัฒนา Application

Visakha Ratanond

4 ทักษะ ที่ DEK บัญชี ต้องมี!

Visakha Ratanond

เตรียมพร้อมให้ทุกด้าน เรื่องบริการก็จัดเต็ม! 4 สาขา @วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

Nualsiri kotchapan

ยอดขายปัง! ด้วยหลัก 10 C #สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ SPU

Nualsiri kotchapan

เรียนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ SPU เจ๋งยังไง??

Nualsiri kotchapan

Ready to 21st-Century Skill!! เตรียมพร้อมรอบด้าน! ด้วยหลัก MICT ที่ SITI SPU

Nualsiri kotchapan

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล