mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty วิทยาลัยนานาชาติ

6 วิชาสุดว้าว! @Business Management

สายธุรกิจระดับอินเตอร์มาทางนี้!! แอดมินจะพาไปแอบดูวิชาของสาขาบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ว่าจะมีวิชาอะไรเจ๋งๆ กันบ้าง ไปดู!

 

 

Design Thinking as a Strategy for Innovation
การออกแบบความคิดเพื่อเป็นกลยุทธ์สำหรับนวัตกรรม

เริ่มกันที่วิชาแรกอย่างการออกแบบความคิดและความเป็นไปได้ เพื่อใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแนวทางสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

 

Innovation and Change Management
นวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ในวิชานี้จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง โดยจะเป็นการใช้นวัตกรรมบริหารจัดการ ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม

 

 

Competing in a Data Driven Business
การแข่งขันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ต่อกันกับวิชาที่สาม ที่จะเป็นเรื่องของการใช้การจัดการวิทยาการข้อมูล มาใช้วิเคราะห์และจัดการในด้านต่าง ๆ ที่จะเรียนตั้งแต่เรื่องของความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะที่ดีขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ประโยชน์ขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การเรียนรู้กระบวนการในการนําข้อมูลไปใช้ความสําคัญ รวมไปถึงแผนการดําเนินงานของนักวิทยาการข้อมูล หลักการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Task) และการวิเคราะห์เชิงทํานาย (PredictionTask)

 

 

Introduction to New Ventures
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจใหม่

วิชานี้จะเรียนในเรื่องของความคิดของผู้ประกอบการ การจัดทำยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างยั่งยืน การรับรู้โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การทำแผนธุรกิจ การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ทรัพยากร แฟรนไชส์ การเงินผู้ประกอบการ การหาทุนและการลงทุน การประเมินค่าโครงสร้าง จนถึงการเจรจาต่อรอง

 

 

Service Management
การบริหารด้านการบริการ

วิชานี้ถือว่ารวมทุกเรื่องด้านการบริการของจริง! ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจบริการ ยุทธศาสตร์การบริการ การพัฒนาบริการใหม่ การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก คุณภาพการบริการ การปรับปรุงกระบวนการ คุณภาพการบริหาร การปรับปรุงกระบวนการด้วย Data Envelopment Analysis โลกาภิวัตน์ของบริการ การพยากรณ์ความต้องการบริการ การจัดการสินค้าคงคลังบริการ และการจัดการโครงการบริการ

 

 

Big Data Analytics and Artificial Intelligence (AI)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

วิชาสุดท้ายจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานของการจัดการข้อมูล การแบ่งส่วนข้อมูล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และแบบจำลองการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การรวบรวมและการแสดงข้อมูล ชนิดข้อมูล มิติข้อมูล และการเข้ารหัสภาพ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การเป็นตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI) การค้นหา และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

 

 

บอกเลยว่าสาขานี้เขาเป๊ะเรื่องธุรกิจของจริง! และยังสามารถเลือกเรียนด้านธุรกิจได้เพิ่มเติมอีก 2 กลุ่มวิชาตามความสนใจอีกด้วยนะ ดีอย่างนี้ไม่เรียนไม่ได้แล้ว!
อ่านหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุมwww.spu.ac.th/fac/intl/

 

 

(Visited 89 times, 1 visits today)

Related posts

ธุรกิจด้าน Logistics มาแรง! เปิดโอกาสรุ่งแบบก้าวกระโดด เริ่มได้ที่ #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

P'Menu SPU

Ready to 21st-Century Skill!! เตรียมพร้อมรอบด้าน! ด้วยหลัก MICT ที่ SITI SPU

P'Menu SPU

5 ซีรีส์ญี่ปุ่นสุดโรแมนติก ปลุกไฟการเรียน Japanese

P'Menu SPU

5 สาขาทำเงิน คณะบริหารธุรกิจ SPU ที่จะปั้นให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง

P'Menu SPU

นักบินต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง? #วิทยาลัยการบินและคมนาคม

P'Menu SPU

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เรียนอะไรบ้าง?

P'Menu SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล