mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty วิทยาลัยการบินและคมนาคม

เปิดคลังศัพท์ สุดปัง!! พร้อม Landing @วิทยาลัยการบินและคมนาคม ที่ SPU

 

ไหนใครชอบเดินทาง และมักเจอคำศัพท์ที่บางคำเราก็ยังไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรกันแน่

วันนี้พี่จะพาไปท่องสายการบินเรียนรู้คำศัพท์ ที่ วิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU

 

พร้อมกันหรือยัง!!

ดี๋ยวไม่ทันนะ งั้นเช็คอินกันเ

 

 

Airline Counter เคาเตอร์สายการบิน

Aisle seat ที่นั่งริมทางเดิน

Widow seat ที่นั่งริมหน้าต่าง

Boarding pass ตั๋วเครื่องบิน

Carry-on luggage สัมภาระติดตัว

Check-in desk เคาเตอร์เช็ค-อิน

Excess baggage กระเป๋าน้ำหนักเกิน

Excess baggage charge ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน

One-way trip เดินทางเที่ยวเดียว

Overweight น้ำหนักเกิน

Immigration ด่านตรวจคนเข้าเมือง

Immigration Form ใบตรวจคนเข้าเมือง

passport หนังสือเดินทาง

Air traffic control หอควบคุมการบิน

Aircraft เครื่องบิน

Airline สายการบิน

Airport สนามบิน

Arrivals เที่ยวบินขาเข้า

Arrivals are delayed เครื่องบินล่าช้า

Cabin ห้องโดยสาร

 

Airport terminal Free Photo  Beautiful shot of an airplane going over the building with a starry sky in the background Free Photo  Beautiful aerial view from airplane wing on white cloud and sky at sunset time Free Photo

 

Cockpit ห้องนักบิน

Concourse ชานชาลา

Control tower หอควบคุม

Customs ศุลกากร

Customs officiall เจ้าหน้าที่ศุลกากร

Currency Exchange บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

Delayed ล่าช้า

Departures เที่ยวบินขาออก

Departures are delayed เที่ยวบินขาออกล่าช้า

Departure lounge ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก

Departure time เวลาเครื่องบินออก

Direct flight เที่ยวบินไม่จอดแวะ

Domestic flight เที่ยวบินภายในประเทศ

Duty free shop ร้านค้าปลอดภาษี

Emergency exit ทางออกฉุกเฉิน

Emergency landing ลงจอดฉุกเฉิน

Flight number หมายเลขเที่ยวบิน

Gate ประตูขึ้นเครื่อง

Information Counter บริการสอบถาม

In-flight manual คู่มือบนเครื่องบิน

International flight เที่ยวบินต่างประเทศ

 

Airplane at sunset Free Photo

 

Landing ลงจอด

Lost and Found บริการติดตามสัมภาระ

Oversize baggage claim ช่องรับสัมภาระเกินขนาด

Passengers lounge ห้องรับรองผู้โดยสาร

Plane เครื่องบิน

Registered luggage สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว

Runway ทางขึ้นลงเครื่องบิน

Round trip เดินทางไปกลับ

Tourist นักท่องเที่ยว

Travel agency บริษัทนำเที่ยว

Trolley รถเข็นสัมภาระ

To board ขึ้นเครื่อง

Terminal สถานี

To land ลงจอด

To check in เช็ค-อิน

Timetable ตารางเวลา

Take-off ออกตัว

Seat belt เข็มขัดนิรภัย

Seat ที่นั่ง

Visa วีซ่า

Air Hostess แอร์โฮสเตส

Air Steward พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย

Air Stewardness พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง

Copilot นักบินร่วม

Crew ลูกเรือ

Pilot นักบิน

Flight attendant พนักงานบนเครื่องบิน

 

 

พอเข้าใจกันบ้างหรือยัง เอาจริงนะ บางคำพี่ก็พึ่งรู้ความหมายจริงๆ นี่ละค่ะ อยากรู้ Detail มากกว่านี้

หรือถ้าสนใจการทำงานในสายการบิน ไม่ว่าจะภาคพื้นหรือบนฟ้า ก็คลิก สมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU กันได้เลย!!

 

 

ข้อมูลจาก : scholarship

 

 

(Visited 209 times, 2 visits today)

Related posts

4 ปี Dek Cruise เรียนอะไรกัน? #สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

P'Menu SPU

ข้อดีแบบปังปัง!! คณะบริหารธุรกิจ @SPU

P'Menu SPU

นักบัญชี อย่าละเลย! 6 หมวด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

P'Menu SPU

สิ่งที่ต้องรู้! ก่อนเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

P'Lilly SPU

Create Content ยังไงให้ปัง!! ในยุค 2021 #สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ SPU

P'Menu SPU

ข้อดีของการทำงานระหว่างเรียน ฉบับ DEK บัญชี SPU

P'Lilly SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล