mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty คณะบัญชี

เงินเดือน 4 อาชีพฮิตที่ DEK บัญชีต้องรู้!

อยากเรียนบัญชีต้องรู้! อาชีพและเงินเดือนยอดฮิตของสายบัญชี ตั้งแต่เด็กจบใหม่ จนถึงระดับผู้มีประสบการณ์ในสายงาน เช็คเลย!

 

 

– ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น (รับ-จ่าย) ระบบบัญชีต่างๆ ในบริษัท อย่างถูกต้อง
– จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน
– วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กร
– ติดต่อประสานงาน
– หน้าที่อื่นๆ ในส่วนของงานบัญชี และการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

 

– จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชีด้านลูกหนี้, เจ้าหนี้
– บันทึกบัญชีทั้งเอกสารด้านรับและด้านจ่ายของบริษัท
– จัดทำรายงานข้อมูลด้านลูกหนี้, เจ้าหนี้, การรับเงิน, จ่ายเงินของบริษัท
– จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
– จัดทำรายละเอียดทางด้านบัญชี เพื่อเสนองบการเงินประจำเดือนต่อผู้บริหาร
– ติดต่อประสานงานในสำนักงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

– วิเคราะห์การบัญชีประเมินงบการเงินของ บริษัท
– ออกงบการเงินประจำปีตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยและตลาดหลักทรัพย์
– ทำงบการเงินรวมถึงงบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

 

– ตรวจสอบการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
– เสนอรายงานการตรวจสอบต่อผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

จริงๆ แล้วอาชีพในสายบัญชียังมีอีกหลายงานมากกกกก ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ตรงและไม่ตรงสาย
เรียกได้ว่าพูดทั้งวันก็ไม่หมด ส่วนใครที่ได้อ่านแล้วคิดว่าดูยากเกินไป แอดมินว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรเกินความสามารถถ้าเรามีใจรัก และมีความตั้งใจ ทุกอย่างที่เราจะทำต้องสำเร็จแน่นอน!
ติดตามเรื่องน่าสนใจจากคณะบัญชีได้ที่ www.spu.ac.th/fac/account/

 

 

(Visited 518 times, 1 visits today)

Related posts

3 Studio ที่ Interior Design ต้องเจอ!

P'Lilly SPU

10 เรื่องที่ DEK SDM ต้องรู้ ก่อนออกแบบ Logo

P'Lilly SPU

5 สาขาทำเงิน คณะบริหารธุรกิจ SPU ที่จะปั้นให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง

P'Menu SPU

5 เหตุผล! ที่ต้องเลือก #สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์

P'Menu SPU

เจาะลึก! อาชีพ E-Sports ที่ DEK สายเกมต้องรู้

P'Lilly SPU

3 วิชา เหินฟ้าสายบริหาร #สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน SPU

P'Menu SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล