mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty คณะบัญชี

เงินเดือน 4 อาชีพฮิตที่ DEK บัญชีต้องรู้!

อยากเรียนบัญชีต้องรู้! อาชีพและเงินเดือนยอดฮิตของสายบัญชี ตั้งแต่เด็กจบใหม่ จนถึงระดับผู้มีประสบการณ์ในสายงาน เช็คเลย!

 

 

– ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น (รับ-จ่าย) ระบบบัญชีต่างๆ ในบริษัท อย่างถูกต้อง
– จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน
– วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กร
– ติดต่อประสานงาน
– หน้าที่อื่นๆ ในส่วนของงานบัญชี และการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

 

– จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชีด้านลูกหนี้, เจ้าหนี้
– บันทึกบัญชีทั้งเอกสารด้านรับและด้านจ่ายของบริษัท
– จัดทำรายงานข้อมูลด้านลูกหนี้, เจ้าหนี้, การรับเงิน, จ่ายเงินของบริษัท
– จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
– จัดทำรายละเอียดทางด้านบัญชี เพื่อเสนองบการเงินประจำเดือนต่อผู้บริหาร
– ติดต่อประสานงานในสำนักงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

– วิเคราะห์การบัญชีประเมินงบการเงินของ บริษัท
– ออกงบการเงินประจำปีตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยและตลาดหลักทรัพย์
– ทำงบการเงินรวมถึงงบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

 

– ตรวจสอบการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
– เสนอรายงานการตรวจสอบต่อผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

จริงๆ แล้วอาชีพในสายบัญชียังมีอีกหลายงานมากกกกก ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ตรงและไม่ตรงสาย
เรียกได้ว่าพูดทั้งวันก็ไม่หมด ส่วนใครที่ได้อ่านแล้วคิดว่าดูยากเกินไป แอดมินว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรเกินความสามารถถ้าเรามีใจรัก และมีความตั้งใจ ทุกอย่างที่เราจะทำต้องสำเร็จแน่นอน!
ติดตามเรื่องน่าสนใจจากคณะบัญชีได้ที่ www.spu.ac.th/fac/account/

 

 

(Visited 329 times, 2 visits today)

Related posts

ตามรอยซีรีส์ กับคณะบริหารธุรกิจ SPU รู้จักกับ Start-Up โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่!

Nualsiri kotchapan

ศัพท์ในงานสถาปัตย์ ที่เด็กสถาปัตย์ต้องรู้ 2

Visakha Ratanond

List มาให้แล้ว กับ 7 สิ่ง ที่ DEK สถาปัตย์อยากได้!

Visakha Ratanond

รู้ไหม ลิขสิทธิ์มีกี่ประเภท?

Visakha Ratanond

อยากทำงานด้านโลจิสติกส์ ต้องมี Skills และคุณสมบัติอะไรบ้าง? #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU

Nualsiri kotchapan

ข้อดีแบบปังปัง!! คณะบริหารธุรกิจ @SPU

Nualsiri kotchapan

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล