ตัวแทนออกของ คืออะไร

ตัวแทนออกของ  หรือ ชิปปิ้ง (Shipping)  หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเลหรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน เพื่อนำสินค้านำเข้า หรือส่งออกไปต่างประเทศรวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้า นำไปเข้าตู้และรถหัวลากตู้ฯ ไปถึงท่าเรือ Shipping คือ บริษัทที่มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผู้ส่งออกว่ามีปริมาณสินค้าปริมาณเท่าไรจะเช่าเป็นตู้ หรือจะรวมกับสินค้าผู้ส่งออกรายอื่นในตู้ใดตู้หนึ่ง

 

 

ถ้าถามว่าแล้วหน้าที่อื่นๆ ละมีอะไรอีกบ้าง

  • เป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร
  • จัดทำใบขนสินค้าและเอกสารประกอบตามข้อมูลในเอกสาร ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและระเบียบปฏิบัติพิธีการอย่างถูกต้องครบถ้วน ยื่นต่อกรมศุลกากร
  • ให้ความรู้ ข้อมูล ตลอดจนคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
  • รักษาผลประโยชน์และความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
  • นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าใช้จ่ายในการออกของที่จ่ายแทนในนามของเจ้าของสินค้า
  • เก็บรักษาสำเนาใบขนและเอกสาร (ย้อนหลังไป 5 ปี)

 

หากสนใจเส้นทางสายโลจิสติกส์ อย่าลืมมาสมัครกันนะคะ www.spu.ac.th/apply/spucare

 

 

Facebook Comments
(Visited 134 times, 1 visits today)

Related posts

ส่องสายงานบนเรือหรู! กับสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ SPU

Nualsiri kotchapan

นักบัญชี อย่าละเลย! 6 หมวด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Nualsiri kotchapan

มารู้จักกันมากขึ้น! กับสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย SPU

Visakha Ratanond

เจาะลึก 5 วิชาเด็ด! สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Nualsiri kotchapan

5 เหตุผล ทำไมต้องเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ

Visakha Ratanond

เจาะลึกจากรุ่นพี่! กับ 4 ปีที่คณะนิติศาสตร์ SPU

Visakha Ratanond

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More