Faculty คณะบัญชี

อัพสกิลก่อนใคร! 5 วิชาเข้มๆ ที่ DEK บัญชี SPU ต้องได้เรียน

 

ในาขาบัญชี บางคนอาจจะคิดว่าต้องเรียนเกี่ยวกับบัญชีอย่างเดียว แต่จริง แ้วคนเรียนบัญชีจะต้องเรียนทั้งเศรษฐศาตร์ การเงิน การจัดการเบื้องต้น รวมไปถึงเทคโนโยีอีกด้วย เราะต้องรวมเอาความเข้าใจทางทฤษฎีกับปฏิบัติมาใช้ร่วมกันในการทำงาน ดังนั้นการมีื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นแะเป๊ะแค่ไหน ก็จะทำให้กายเป็นนักบัญชีที่มีความามารถ อยากรู้กันแ้วใช่ไหมะ ว่าคนเรียนบัญชีเขาจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้าง? ไปดูกันเ!

 

 

การใช้คอมิวเตอร์ในการตรวจอบบัญชี (Computer Application for Auditing)

วิชาแรกขอเริ่มด้วยวิชาการใช้คอมิวเตอร์ในการตรวจอบบัญชี เราะการตรวจอบบัญชี แะการควบคุมการประมวโดยใช้คอมิวเตอร์นั้น จะทำให้การวิเคราะห์ การตรวจอบระบบ แะการตรวจอบข้อมูทางการบัญชี มีความะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยวิชานี้จะมีการอนเกี่ยวกับหักการวางแผนแะแนวทางการตรวจอบบัญชี แะเทคนิคการตรวจอบบัญชีโดยใช้โปรแกรมคอมิวเตอร์ำเร็จรูปอีกด้วย

 

 

โปรแกรมำเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Software Packages)

ักษณะของโปรแกรมำเร็จรูปทางการบัญชี คือการใช้โปรแกรมในการทำงาน จากการนำข้อมูระบบารนเทศทางการบัญชีกับระบบงานในองค์กร โดยวิชานี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในการเือกใช้โปรแกรมแะการประยุกต์การใช้โปรแกรมให้เข้ากับักษณะของงาน เราะแต่ะงานมีความแตกต่างกันทำให้จะต้องมีการใช้โปรแกรมในรูปแบบที่ต่างกันไปตามแต่ะงาน

 

 

การจัดการการเงินแะวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Management and Financial Reporting Analysis)

วิชาที่จะเน้นการเรียนเรื่องแบบครบวงจรเกี่ยวกับการเงิน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แนวคิด บทบาทตาดการเงิน ตาดทุน เครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะห์ความต้องการด้านกระแเงินด เงินทุนหมุนเวียนขององค์กร ประเทศ ข้อมูทางการบัญชีที่ำคัญแะงบประมาณการงทุนเื่อการตัดินใจ จนถึงผกระทบต่องบการเงินที่กิดจากการเือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน

 

 

กฎหมายธุรกิจแะภาษีอากร (Business Law and Taxation)

กฏหมายเรียกได้ว่าเป็นิ่งจำเป็นำหรับทุกอาชีที่จะต้องมีการศึกษาแเรียนรู้กฎหมายที่มีความำคัญเกี่ยวกับบัญชีะองค์กร ตั้งแต่เรื่องการจัดตั้งนิติบุคค การทำนิติกรรมแัญญาที่จำเป็นำหรับธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันังคม กฎหมายทรัย์ินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ภาษีเงินได้บุคคธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคค รวมถึงการใช้โปรแกรมคำนวณภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูค่าเิ่ม ภาษีธุรกิจดิจิทั ภาษีธุรกิจเฉาะ แะประเด็นภาษีที่ัมันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศ

 

 

การบัญชีื่อการวางแผนแะควบคุม (Accounting for Planning and Control)

วิชาุดท้าย คือวิชาที่จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนแะควบคุมที่ใช้ในงานบัญชี โดยการใช้มาตรฐานในการควบคุมแะการวัดผ การวางแผนแะการควบคุมรายได้ ทั้งการใช้ข้อมูจากต้นทุน ค่าใช้จ่าย ินทรัย์ หนี้ินแ่วนของเจ้าของ เื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณำหรับธุรกิาณิชยกรรม ธุรกิจการผิต แะธุรกิจการบริการ อ้างอิงจากหักการเนอรายงานผการปฏิบัติงาน แนวคิด วิธีการ แะกระบวนการควบคุมเื่อให้ได้ข้อมูทางการเงินที่เชื่อถือได้ แะการดูแรักษาทรัย์ิน

 

 

บอกได้ยว่าคนเรียนบัญชีเนี้ย ทฤษฎีก็เป๊ะ! ปฏิบัติก็แน่น!ราะแต่วิชาจัดเต็มทั้งเนื้อหาที่ทั้งทันมัยแะการอนที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เข้าใจง่ายแนุกอีกด้วย

ติดตามเรื่องที่น่านใจอื่น เกี่ยวกับคณะบัญชี มหาวิทยาัยศรีปทุมได้ที่ www.spu.ac.th/fac/account/

 

 

Facebook Comments
(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

การจัดการความปลอดภัยการบิน SPU เรียนอะไร?

Nualsiri kotchapan

ส่องนิสัยสุดคูล ของ DEK สถาปัตย์ SPU

Nualsiri kotchapan

Level Up! เส้นทางอาชีพของ DEK ดิจิทัลอาร์ตส์

Nualsiri kotchapan

บุคลิกบ่งบอกตัวตน “Dek นิเทศ SPU”

Nualsiri kotchapan

6 อาชีพยุคใหม่ ที่จบบัญชี SPU ก็ทำได้

Nualsiri kotchapan

พลาดไม่ได้ คำศัพท์ Eng สายโลจิสติกส์ฯ ยิ่งรู้ ยิ่งเริ่ด!!

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More