mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty Whyspu คณะบัญชี

อัพสกิลก่อนใคร! 5 วิชาเข้มๆ ที่ DEK บัญชี SPU ต้องได้เรียน

 

ในาขาบัญชี บางคนอาจจะคิดว่าต้องเรียนเกี่ยวกับบัญชีอย่างเดียว แต่จริง แ้วคนเรียนบัญชีจะต้องเรียนทั้งเศรษฐศาตร์ การเงิน การจัดการเบื้องต้น รวมไปถึงเทคโนโยีอีกด้วย เราะต้องรวมเอาความเข้าใจทางทฤษฎีกับปฏิบัติมาใช้ร่วมกันในการทำงาน ดังนั้นการมีื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นแะเป๊ะแค่ไหน ก็จะทำให้กายเป็นนักบัญชีที่มีความามารถ อยากรู้กันแ้วใช่ไหมะ ว่าคนเรียนบัญชีเขาจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้าง? ไปดูกันเ!

 

 

การใช้คอมิวเตอร์ในการตรวจอบบัญชี (Computer Application for Auditing)

วิชาแรกขอเริ่มด้วยวิชาการใช้คอมิวเตอร์ในการตรวจอบบัญชี เราะการตรวจอบบัญชี แะการควบคุมการประมวโดยใช้คอมิวเตอร์นั้น จะทำให้การวิเคราะห์ การตรวจอบระบบ แะการตรวจอบข้อมูทางการบัญชี มีความะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยวิชานี้จะมีการอนเกี่ยวกับหักการวางแผนแะแนวทางการตรวจอบบัญชี แะเทคนิคการตรวจอบบัญชีโดยใช้โปรแกรมคอมิวเตอร์ำเร็จรูปอีกด้วย

 

 

โปรแกรมำเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Software Packages)

ักษณะของโปรแกรมำเร็จรูปทางการบัญชี คือการใช้โปรแกรมในการทำงาน จากการนำข้อมูระบบารนเทศทางการบัญชีกับระบบงานในองค์กร โดยวิชานี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในการเือกใช้โปรแกรมแะการประยุกต์การใช้โปรแกรมให้เข้ากับักษณะของงาน เราะแต่ะงานมีความแตกต่างกันทำให้จะต้องมีการใช้โปรแกรมในรูปแบบที่ต่างกันไปตามแต่ะงาน

 

 

การจัดการการเงินแะวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Management and Financial Reporting Analysis)

วิชาที่จะเน้นการเรียนเรื่องแบบครบวงจรเกี่ยวกับการเงิน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แนวคิด บทบาทตาดการเงิน ตาดทุน เครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะห์ความต้องการด้านกระแเงินด เงินทุนหมุนเวียนขององค์กร ประเทศ ข้อมูทางการบัญชีที่ำคัญแะงบประมาณการงทุนเื่อการตัดินใจ จนถึงผกระทบต่องบการเงินที่กิดจากการเือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน

 

 

กฎหมายธุรกิจแะภาษีอากร (Business Law and Taxation)

กฏหมายเรียกได้ว่าเป็นิ่งจำเป็นำหรับทุกอาชีที่จะต้องมีการศึกษาแเรียนรู้กฎหมายที่มีความำคัญเกี่ยวกับบัญชีะองค์กร ตั้งแต่เรื่องการจัดตั้งนิติบุคค การทำนิติกรรมแัญญาที่จำเป็นำหรับธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันังคม กฎหมายทรัย์ินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ภาษีเงินได้บุคคธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคค รวมถึงการใช้โปรแกรมคำนวณภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูค่าเิ่ม ภาษีธุรกิจดิจิทั ภาษีธุรกิจเฉาะ แะประเด็นภาษีที่ัมันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศ

 

 

การบัญชีื่อการวางแผนแะควบคุม (Accounting for Planning and Control)

วิชาุดท้าย คือวิชาที่จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนแะควบคุมที่ใช้ในงานบัญชี โดยการใช้มาตรฐานในการควบคุมแะการวัดผ การวางแผนแะการควบคุมรายได้ ทั้งการใช้ข้อมูจากต้นทุน ค่าใช้จ่าย ินทรัย์ หนี้ินแ่วนของเจ้าของ เื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณำหรับธุรกิาณิชยกรรม ธุรกิจการผิต แะธุรกิจการบริการ อ้างอิงจากหักการเนอรายงานผการปฏิบัติงาน แนวคิด วิธีการ แะกระบวนการควบคุมเื่อให้ได้ข้อมูทางการเงินที่เชื่อถือได้ แะการดูแรักษาทรัย์ิน

 

 

บอกได้ยว่าคนเรียนบัญชีเนี้ย ทฤษฎีก็เป๊ะ! ปฏิบัติก็แน่น!ราะแต่วิชาจัดเต็มทั้งเนื้อหาที่ทั้งทันมัยแะการอนที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เข้าใจง่ายแนุกอีกด้วย

ติดตามเรื่องที่น่านใจอื่น เกี่ยวกับคณะบัญชี มหาวิทยาัยศรีปทุมได้ที่ www.spu.ac.th/fac/account/

 

 

(Visited 138 times, 1 visits today)

Related posts

4 ข้อควรรู้ สาขาการจัดการด้านความปลอดภัยการบิน

Nualsiri kotchapan

SME ต้องปรับตัวอย่างไร? ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง by คณะบริหารธุรกิจ

Nualsiri kotchapan

4 สายการเรียนที่เลือกได้ By คณะสหวิทยาการฯ SPU

Nualsiri kotchapan

Top Form บนโลกสื่อสารออนไลน์ได้ สไตล์ Dek การออกแบบสื่อสารออนไลน์ SPU

Nualsiri kotchapan

3 รายวิชาสุดปัง!! @สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ที่ SPU

Nualsiri kotchapan

มัดรวมมาให้แล้ว! อาชีพของวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสาขา ที่ Dek วิศวะ ต้องรู้!!!

Visakha Ratanond

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล