yeni film izle mobile full hd porno videos hd film izle ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme

 

อันนี้ก็อยากเรียน อันนั้นก็อยากรู้ ทำยังไงดีนะ…?

 

เอาอย่างงี้ดีกว่า มาทำความรู้จักเบื้องต้นกันก่อนดีกว่าค่ะน้องๆ ว่าทั้ง 6 วิชาที่พี่กำลังจะแนะนำหลังจากนี้ไปมี Scope การเรียนยังไงบ้าง ลุยโลด!

 

 

 

การจัดการโซ่อุปทานแบบลีน

(Lean Supply Chain Management)  

หลักการจัดการแบบลีน การบ่งชี้สายธารคุณค่า การออกแบบระบบการผลิตและบริการด้วยแนวคิดลีน การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการไหล การนำระบบการดึงมาใช้ การมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ การนำแนวคิดลีนมาใช้ในการจัดการธุรกิจ  การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังสถานประกอบการ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การวางแผนความต้องการ การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ  การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 

 

 

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

(Technology and Innovation for Logistics Management)

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบบาร์โค้ดอาร์เอฟไอดี และคิวอาร์โค้ด  ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ระบบการจัดการคลังสินค้า ระบบการจัดการขนส่ง ระบบการจัดการความปลอดภัย สนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อน ระบบโลกเสมือนจริง เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีโดรนขนส่งสินค้า อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง (loT) หุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ และนวัตกรรมสมัยใหม่อื่นๆ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์

 

 

 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Logistics and Supply Chain Management)

บทบาทโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลง การจัดการการไหลทางกายภาพ ข้อมูล และการเงิน องค์ประกอบและกิจกรรมโลจิสติกส์ การจัดซื้อและจัดหา การจัดสินค้าคงคลังและคลังสินค้า กระบวนการผลิต การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและการกระจายสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักการและแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานแบบลีน การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการโซ่ความเย็น การจัดการความร่วมมือในโซ่อุปทาน

 

 

 

การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า

(Transportation and Distribution Management)  

ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของการขนส่งต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประเภทและระบบการขนส่ง ตัวแบบจำลองการขนส่ง การขนส่งระหว่างประเทศ กฎระเบียบการขนส่ง การดำเนินการขนส่งแบบสมัยใหม่ การจัดการขนส่งแบบเร่งด่วน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ตลอดจนการประมาณการต้นทุนการขนส่ง บทบาทการกระจายสินค้า การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย และการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย การคัดเลือกคนกลาง บทบาทและหน้าที่ของคนกลางกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า

 

 

 

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

(Warehouse and  Inventory Management )

วิธีและหลักการในการจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ ลักษณะของคลังสินค้า หน้าที่หลักของคลังสินค้า การจัดวางผังพื้นที่ การเลือกทำเลที่ตั้ง ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการคลังสินค้า การควบคุมด้านการเงินและด้านผลิตภาพในการจัดการคลังสินค้า  หลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง เทคนิคในการจัดการและการควบคุมสินค้าคงคลังโดยวิธีต่าง ๆ อาทิเช่น การสั่งซื้อที่ประหยัด การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี การคำนวณต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และการนำหลักการไปประยุกต์ใช้ 

 

 

 

ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

(Logistics Service Provider Business)

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะการบริการของธุรกิจรับการจัดการขนส่งที่มีต่อการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ การวางแผนและดำเนินงานในการส่งออกและนำเข้า ขั้นตอนการซื้อขายเอกสารและสัญญาการซื้อขาย การชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ  สินเชื่อเพื่อการส่งออกและการนำเข้า องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า การขนส่งทางการค้าระหว่างประเทศ เอกสารและพิธีการนำเข้าและส่งออก  วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้า จริยธรรมของผู้ส่งออกและนำเข้า ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกและนำเข้า

 

 

ไหนบอกหน่อยซิว่ามีวิชาที่ถูกตาถูกใจกันบ้างไหน แต่ถ้าคิดว่านี่แหละวิชาที่ฉันตามหา หรือว่ายังลังเลไม่กล้าตัดสินใจ อยากรู้ข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์นี้เลยจ้าน้องๆ www.spu.ac.th/fac/logistics/

 

Facebook Comments
(Visited 180 times, 1 visits today)

Related posts

อัพสกิลก่อนใคร! 5 วิชาเข้มๆ ที่ DEK บัญชี SPU ต้องได้เรียน

Nualsiri kotchapan

สร้างรายได้ช่วงวิกฤตไวรัสได้ง่ายๆ สไตล์ Dek นิเทศ SPU

Nualsiri kotchapan

อยากเป็นทนายต้องทำยังไง? DEK นิติศาสตร์ SPU มีคำตอบ!

Visakha Ratanond

คำศัพท์สายกฎหมาย แบบฉบับ DEK นิติ SPU

Nualsiri kotchapan

อาชีพที่ใช่! ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร SPU

Visakha Ratanond

จากใจเด็กไอที! กับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Programmer

Visakha Ratanond

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More