mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
2015 Spunews

วัยเกรียน สู่วัยเรียน ที่มาวิทยาลัยศรีปทุม

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2558

ทำไมถึงเลือกสาขา Film and Digital Media
…เอ่อออออ เพราะว่าตอนแรกที่เข้ามาดูข้อมูลเห็นว่า ม.ศรีปทุมเพิ่งเปิดสาขาใหม่ แล้วผมมีรุ่นพี่ที่เคยเรียนจาก มหา’ลัยอื่น เค้าเรียนภาพยนตร์กัน ผมก็เลยรู้สึกว่ามัน น่าสนใจดี มันได้รู้ท้งเบื้องหลังเบื้องหน้ารู้ทั้งหมดของวงการ บันเทิง มันรู้สึกว่าเออ..มันไม่ได้ง่ายนะที่จะทำาอะไรอย่างนี้ให้ ออกมาแล้ว ดูละเอียด ดูแบบชัดเจน ดูแบบสวยงาม…อะไร ประมาณเนี่ยครับ ก็เลยอยากเรียนรู้ว่ามันต้องทำายังไง มีวิธีการยังไง…อะไรประมาณนี้

 

อยู่ในวงการ ชอบการแสดงแบบไหน
…ก็ชอบพวกซิทคอม พวกซีรี่ย์อะไรพวกนี้ครับ
แสดงว่ำก็ไม่ได้คิดที่จะหยุดที่จะเป็นนักแสดงอย่ำงเดียว
…ครับก็อยากเป็นอย่างอื่นด้วย อยากเป็นพิธีกรด้วย อยาก เป็นหมดเลยที่ทำางานเกี่ยวกับวงการบันเทิง
แล้วกำรทำงานเบื้องหลังล่ะ เพรำะกำรเรียน Film ก็จะได้ รู้จักขบวนกำรต่ำงๆ เยอะมำก
…อยากทำาควบคู่ไปด้วยกัน

 

คงต้องถามถึงการจัดตำรางชีวิตแล้วว่า จัดเองหรือ ว่ามีใครช่วย
…จัดเองเลยครับ เรื่องเรียนก็เรียนพิเศษตอนจะติวเข้า มหา’ลัย ก็จัดเวลาเรียนเอง จัดวันว่างเอง แล้วทำาให้ ทุกอย่างตรงตามเวลาน้นเลย ส่วนเรื่องอ่านหนังสือ ก็ทำาความเข้าใจเอาอ่ะครับ ไม่ค่อยได้อ่านไม่มีเวลาอ่าน แต่จะให้เพื่อนๆ อ่านให้ฟังมากกว่า

 

แสดงว่ำเพื่อนก็มีผลพอสมควร งั้นตั้งแต่เปิดเทอม มำ มีอะไรที่แตกต่ำงจำก “วัยเกรียน” ตอนนั้นบ้ำง
…คือผมเป็นคนเชียงใหม่อะเนาะ ก็คนเชียงใหม่จะรู้สึก แบบว่าดูคนกรุงเทพเป็นตัวของตัวเองมากกว่า ดูแบบ อยู่ในเมืองกรุงแล้วมันก็ต้องเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีการ เฟคใส่กัน เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลย ก็ถ้าดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบอะไรอย่างเนี่ย

 

ถ้ำไม่นับเรื่องผลงำนของตัวเอง 4 ปีในรั้ว ม.ศรีปทุม คำดหวังอะไรจำกสำขำที่เรียน
…อยากเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างในวงการบันเทิงทั้ง เบื้องหน้าและก็เบื้องหลัง แล้วก็จะเอามาประยุกต์ใช้จริง ถ้าเป็นไปได้อยากเป็นผู้กำากับครับ อยากกำากับหนังสั้น ก็ได้ เป็นของมหา’ลัยก็ได้ ขอสักเรื่องนึง หรือไม่งั้นก็ แสดงในเรื่องนั้นๆ ครับผม

 

เฟียตเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบหรือเลือกในสิ่งที่ใช่
…ผมเลือกสิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่ใช่ครับ เพราะว่าสิ่งที่ ชอบเวลาเราทำาอะไรแล้วทำาได้เรื่อยๆ เลยครับ แต่ถ้าสิ่ง ที่ใช่เราจะทำาไปสักพักนึงเราก็จะเบื่อ มันเรื่องปกติของ คนเราอยู่แล้วครับ ถ้าเราได้ทำาสิ่งที่ชอบทำาไปเรื่อยๆ มัน ก็จะออกมาดีขึ้น ดีขึ้นหรือว่าบางทีอาจจะแย่แต่ว่าเรา ชอบ เราก็ยังทำามันต่อไปประมาณนี้ มันก็ทำาให้รู้สึกว่า เออเลือกสิ่งที่ชอบดีกว่า เลือกตามหัวใจตัวเองดีกว่า อาจจะเลือกในสิ่งที่ใช่ก็ได้ แต่ขอเป็นอันดับ 2 นะครับ ขอทำาตามใจตัวเองไว้ก่อน แต่การทำาตามใจตัวเองนี่ คือ…ทำาในทางที่ถูก ไม่ใช่ที่ผิด
เชื่อว่ำ GEN Y ทุกคนก็คงจะคิดแบบเฟียตเหมือน กัน เพรำะว่ำทุกคนมักจะเลือกสิ่งที่ชอบก่อนเสมอๆ ครับสุดท้ำยฝำกผลงำนให้น้องๆ ได้ติดตำมกันสักนิด เร็วๆ น่าจะได้เจอกันในอีกหนึ่งรูปแบบที่ท้าทายและผมเองก็ตื่นเต้นมากๆ ก็ฝากให้ทุกๆ คนติดตามกันนะ ก็จะได้เข้าใจตัวละครตัวอื่นๆ เวลาเล่นและเข้าขากันได้

 

คงไม่ถามว่าทำไมเลือก ม.ศรีปทุม แต่จะถำมว่าเลือกแล้ว รู้สึกยังไง
…เริ่มต้นก็สนุกแล้วครับ รุ่นพี่ก็เอ็นจอยมากเลย ผมกับ พี่เสือ (พี่รหัส) เอ็นจอยมาก แล้วก็เพื่อนๆ ดูเข้ากันง่ายมาก คือคุยกันแบบเรียนสาขาเดียวกันแล้วมันคุยกันรู้เรื่องไปหมด ไปด้วยกันได้ครับ

 

ตื่นเต้นไหมที่มีเพื่อนใหม่เยอะมาก
…ก็รู้จักคนเยอะสิครับมันจะได้มี CONNECTIONS และก็ เหมือนว่าเวลาเราติดปัญหาอะไร สมมุติติดถ่ายละครเราก็ให้ เค้าช่วยบอกงานเราบ้าง หรือสอนเราบ้าง บางทีเราก็ตอบแทน เขาคืนด้วยการช่วยงานในส่วนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้ ครับ แต่ถ้าคิดถึงกันก็ทักทายกันได้ที่ IG : Fiatta654 และ twitter @fiatangelo ขอบคุณครับ

 

“Film and Digital Media : มันนำสนใจ ดี ได้รู้ท้งเบื้องหลังเบื้องหน้ำรู้ท้งหมด ของวงกำรบันเทิง”
“ขอทำตามใจตัวเองไว้ก่อน แต่กำร ทำตามใจตัวเองนี่คือ…ทำในทำงที่ถูก ไม่ใช่ที่ผิด”

(Visited 46 times, 1 visits today)

Related posts

SPU News Learn from home

admin

SPU NEW@Nov-Dec2021

Ladawan SA

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล