ทุนกีฬา เด็กทุน

นายปรมินทร อินทร์รักษา (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

 

นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา

 

 

ชื่อ นายปรมินทร อินทร์รักษา

นักศึกษาทุนผู้ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา

ได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา

(สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts

นายณัฐพงศ์ สิตประเสริฐนันท์ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวน้ำทิพย์ เกตุทอง (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวกฤชญา นิลพันธ์ุ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวธนัชชา เจนไพศาล (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายภูชิชย์ มงคลฟัก (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายธนโชติ สายทอง (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More