นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

 

 

ชื่อ นางสาววรพร ชิรวานิช

นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

ได้รับทุน SPU ตัวจริง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts

นายภูชิชย์ มงคลฟัก (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายสิรภพ ตันเอี่ยม (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวโซเฟีย บือราเฮง (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นายปวิตร อันสะโก (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายรักษิต จันทศร (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวณัฐนรี พัววิจิตรธรรม (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More