ทุนตัวจริง เด็กทุน

นางสาวนงนภัส บุญประเสริฐ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

 

นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

 

 

ชื่อ นางสาวนงนภัส บุญประเสริฐ

นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

ได้รับทุน SPU ตัวจริง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 11 times, 1 visits today)

Related posts

นายชานนท์ บุญประสิทธิ์ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาววริษา วิญญา (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นางสาวสิริกัญญา คงขำ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวปานชนก นิ่มวิลัย (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวอัครมณี แสนสุขสันติ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวบุณยานุช เฉวียงภพ (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More