นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

 

 

ชื่อ นางสาวดวงอนงค์ เสนอใจ

นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

ได้รับทุน SPU ตัวจริง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนแก่งคอย

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 29 times, 1 visits today)

Related posts

นางสาวภานุมาศ แซ่อึ้ง (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวกันยาพร สอนพราหม์ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวจงกลพรรณ บุญประเสริฐ (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวสุกัญญา พิมพะ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นายธนโชติ สายทอง (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวกรรฑิฌา สำราญรื่น (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More