นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

 

 

ชื่อ นางสาวชุติกาญจน์ บุนนาค

นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

ได้รับทุน SPU ตัวจริง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts

นายปวิตร อันสะโก (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายกิตติภพ ถิ่นกมุท (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายพีรัช ไชยวงค์ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวบุณยานุช เฉวียงภพ (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

Nualsiri kotchapan

นายต้นตระกูล ศรีถาการ (นิสิตทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวอัครมณี แสนสุขสันติ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More