นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

 

 

ชื่อ นายณัฐพงศ์ สิตประเสริฐนันท์

นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

ได้รับทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

ศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 19 times, 1 visits today)

Related posts

นางสาวพีรดา ทัพพสิริยากร (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายพงศกร กองส่วย (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาววราพร ศรีแจ้ง (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวปนัดดา งามประโคน (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นางสาวนัฎ ฐานัสปภาวิน (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวณัฐธิดา รัตนคุณาทร (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More