ทุนศิลปวัฒนธรรม เด็กทุน

นายชัยวัฒน์ สมบูรณ์ (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

 

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

 

 

ชื่อ นายชัยวัฒน์ สมบูรณ์

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

ได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองหลังสวน

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 44 times, 1 visits today)

Related posts

นายวิศวรักษ์ มดตะน้อย (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นายธนาธิป งามทรง (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวชรินธร เย็นทรวง (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาววราพร ศรีแจ้ง (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวสิริกัญญา คงขำ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาววรรณิตา สุระโคตร (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More