ทุนศิลปวัฒนธรรม เด็กทุน

นางสาวพุทธวิริยา สุขเกษม (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

 

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

 

 

ชื่อ นางสาวพุทธวิริยา สุขเกษม

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

ได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยา 2

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 21 times, 1 visits today)

Related posts

นางสาวปิยะมาศ อยู่สมบูรณ์ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นายธนาธิป งามทรง (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวปิยธิดา เพียรทำดี (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวน้ำทิพย์ เกตุทอง (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายนำทาง โง้วเจริญไพศาล (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นายเชาวลิตร สีกา (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More